สุดจะทน! “โฮจิมินห์” เตรียมเก็บเงินค่าขับรถเข้าเมืองปี 64 หวังแก้ปัญหารถติด

Photo : Getty Images
ทางการนครโฮจิมินห์จะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมกับผู้ที่ขับรถเข้ามาในเขตใจกลางเมืองตั้งแต่ปี 2564 หลังสมาชิกสภาประชาชนนครโฮจิมินห์มีมติที่จะส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะ และควบคุมจำนวนรถยนต์ส่วนบุคคลในเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ

รายงานระบุว่าคนขับรถจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเมื่อพวกเขาเข้ามาในเขตใจกลางเมืองตั้งแต่ปี 2564-2568 นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะคอยสำรวจตรวจสอบการปล่อยไอเสียรถยนต์ และเก็บค่าธรรมเนียมมลพิษสิ่งแวดล้อมระหว่างปี 2564-2573 ด้วย

สภาประชาชนนครโฮจิมินห์ระบุว่า แผนของทางการนครโฮจิมินห์ในครั้งนี้มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเมือง รวมถึงความเป็นอยู่ของชาวเมือง พร้อมย้ำว่าการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและการจำกัดจำนวนรถส่วนบุคคลต้องดำเนินการไปพร้อมกัน โดยรัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและจัดการระบบขนส่งสาธารณะของเมือง

Photo : Shutterstock

ก่อนหน้านี้ หน่วยงานด้านคมนาคมของนครโฮจิมินห์ได้เสนอมาตรการหลากหลายที่จะกระตุ้นการใช้งานระบบขนส่งสาธารณะ โดยเสนอสร้างเครือข่ายรถโดยสารสาธารณะที่มีประสิทธิภาพภายในปี 2573 จัดช่องทางเฉพาะสำหรับรถโดยสาร เร่งเครื่องโครงการรถไฟฟ้าและรถโดยสารด่วนพิเศษ รวมถึงการให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะและจักรยานไฟฟ้าให้เช่า

กระทรวงคมนาคมระบุว่า ระหว่างปี 2564-2568 นครโฮจิมินห์ควรมุ่งเน้นที่การปรับปรุงบริการรถโดยสารและการจัดการกับจำนวนรถส่วนบุคคลในย่านใจกลางเมือง และระหว่างปี 2569-2573 มุ่งเน้นที่การพัฒนาระบบขนส่วนมวลชน และลดจำนวนรถส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง

แผนทั้งหมดของนครโฮจิมินห์ในครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณราว 16.9 ล้านดอลลาร์ โดยภาครัฐจะสนับสนุนงบประมาณ 2 ล้านดอลลาร์ ส่วนที่เหลือมาจากภาคเอกชนและความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ

Source