หนี้สินกว่า 122,100 ล้านบาทของ “ขสมก.” มีอะไรบ้าง?