เฮงเค็ล ‘ร่วม’ โครงการพลังงานสะอาดของซัพพลายเออร์ Apple

เฮงเค็ล ในฐานะผู้นำด้านความยั่งยืนประกาศเข้าร่วมในโครงการพลังงานสะอาดของซัพพลายเออร์ Apple ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาวของเฮงเค็ลที่จะเป็นบริษัทที่มีสภาพภูมิอากาศด้านบวกภายในปี พ.ศ. 2583 เพื่อการปกป้องสภาพภูมิอากาศโลก สำหรับโครงการพลังงานสะอาดนี้ เฮงเค็ลได้ร่วมมือกับซัพพลายเออร์รายอื่นตั้งเป้าใช้พลังงานสะอาดเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Apple 100% ภายในปี 2564

“เราภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับ Apple และผู้ผลิตระดับโลกรายอื่นๆ ที่มีความพยายามร่วมกันในการที่จะปกป้องสภาพอากาศของโลก” นางอุลล่า ฮุปเป หัวหน้าฝ่ายความยั่งยืน ธุรกิจเทคโนโลยีกาวของเฮงเค็ล กล่าว

ล่าสุด เฮงเค็ลได้เผยแพร่รายงานความยั่งยืนครั้งที่ 29 ประจำปี 2563 โดยให้รายละเอียดผลการดำเนินงานและความคืบหน้าเกี่ยวกับความยั่งยืนในทุกมิติ พร้อมกำหนดเป้าหมายใหม่ที่สำคัญๆ เช่น การปกป้องสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมให้กับโลก เฮงเค็ลตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในกระบวนการผลิตทั้งหมดให้ได้ 75% ภายในปี 2573 และใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งเชื้อเพลิงหมุนเวียนให้ได้ 100% ภายในปี 2573 ยิ่งไปกว่านั้น เฮงเค็ลยังต้องการที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ลูกค้าและซัพพลายเออร์ในกว่า 800 กลุ่มอุตสาหกรรมให้สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ลง 100 ล้านตันภายใน 10 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2568