CPAC BIM ตอบรับ Next Normal เปิดตัว Smart Office“ดิจิทัลออฟฟิศต้นแบบ” พร้อมยกระดับงานก่อสร้างด้วยเทคโนโลยี BIM อย่างเต็มรูปแบบ

กลายเป็นความท้าทายใหม่ในหลาย ๆ องค์กร สำหรับการปรับตัวสู่ Next Normal เพื่อสอดรับกับการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ รับมือกับทุก ๆ สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงวิถีการทำงานรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานใน Disruptive World ให้มากขึ้นและหากจะรีโนเวทออฟฟิศในยุคนี้ก็ต้องให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพการนำเทคโนโลยีการก่อสร้างมาใช้จึงมีความสำคัญด้วยเช่นกัน

CPAC BIM ขับเคลื่อนวิถีการทำงานแบบใหม่ด้วย Technology และ Collaboration Platform

CPAC BIM เป็นธุรกิจใน บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด ซึ่งมีความมุ่งหวังจะช่วยยกระดับวงการการก่อสร้างของไทยให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการใช้ Technology และ Collaboration Platform ตั้งแต่การวางแผนการก่อสร้างจนถึงการการส่งมอบงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับเจ้าของโครงการ โดยโครงการที่ CPAC BIM ได้รับจากกลุ่มธุรกิจซีเมนต์และโซลูชั่นการก่อสร้าง เอสซีจี (Cement & Construction Solution) คือการพัฒนาและออกแบบออฟฟิศแนวใหม่ Smart Office ให้เป็น “ดิจิทัลออฟฟิศต้นแบบ” ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น สร้างให้เป็นสถานที่ที่ให้ความพร้อมและสนับสนุนการทำงานแก่พนักงานในทุกมิติพนักงานสามารถทำงานสามารถทำงานได้คล่องตัว Flexible เสริมการคิดแบบเจ้าของธุรกิจ เรียนรู้และปรับตัวได้เร็ว สามารถทำงานได้ทุกที่ (Hybrid Workplace) เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัย สุขอนามัยต่าง ๆ ตลอดจนการใช้งานที่สะดวกสบายเอื้อต่อการทำงาน

เทคโนโลยี IoTตอบโจทย์วิถีการทำงานแนวใหม่ และสร้างสุขอนามัยที่ดีให้พนักงาน

CPAC BIM ใช้เทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของพนักงานตลอดจนอำนวยความสะดวกสบายในการทำงานแบบ Hybrid Workplace และ Work from anywhere ตั้งแต่การผ่านเข้า-ออกสำนักงานโดยใช้ Thermal Scan & Facial Recognition การจดจำใบหน้าของผู้มีสิทธิเข้าสำนักงาน ทั้งยังสามารถตั้งค่าเฉพาะพิเศษ เช่น อนุญาตให้เข้าได้เฉพาะผู้ใส่หน้ากากอนามัย, ระบบการจองที่นั่งสำนักงานและห้องประชุมผ่านระบบออนไลน์,ระบบ Video Teleconference ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการประชุมทางไกล, ห้องประชุม (War Room) ที่ออกแบบห้องและใช้เทคโนโลยี Visualization ที่เอื้ออำนวยต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมถึง Information Dashboard แสดงข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับอาคารสำนักงานไม่ว่าจะเป็น การวัดคุณภาพอากาศ ปริมาณการใช้น้ำ-ไฟฟ้าจำนวน Available seats และระบบ Smart Lighting การเปิด-ปิดไฟแสงสว่างอัตโนมัติด้วยระบบตรวจจับความเคลื่อนไหว Sensor ช่วยประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึง 50% ทั้งยังสามารถควบคุมระดับความสว่างผ่าน Application เป็นต้น

BIM เทคโนโลยีที่ให้ความแม่นยำ ตั้งแต่การวางแผนการก่อสร้างจนถึงการส่งมอบงานและดูแลรักษาอาคารสำนักงาน

CPAC BIM นำเทคโนโลยีBuilding Information Modeling (BIM) มาใช้ในการปรับปรุงสำนักงานอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่การวางแผนการก่อสร้าง, การออกแบบและเลือกวัสดุ, คำนวณการใช้พลังงาน, การจัดการเรื่องเวลา (Timeline Management), การตรวจจับการปะทะ การชนกันของวัสดุภายในระหว่างการก่อสร้าง (Clash Detection) เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน, การตรวจแบบก่อนการก่อสร้างเสมือนจริง โดยใช้เทคโนโลยี VR Walk Through ตลอดจนการทำงานบน Collaboration Platform เพื่อช่วยการสื่อสารให้เห็นภาพเดียวกัน ทั้งผู้ออกแบบ สถาปนิก วิศวกร และผู้รับเหมา สามารถเข้าถึงหน้างานได้ทุกจุดของการก่อสร้าง รวมถึงรับรู้ถึงข้อบกพร่องได้ทันที และที่น่าสนใจไปกว่านั้น เมื่อส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วผู้ดูแลอาคารสำนักงานสามารถบริหารจัดการอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (Facilities Management) ด้วยความสมบูรณ์ของข้อมูลวัสดุต่างๆ ที่อยู่ในอาคาร

“รีโนเวทออฟฟิศภายใต้คอนเซ็ปต์ Smart เป็นการเชื่อมโยงของกลยุทธ์ทางธุรกิจ เข้าสู่ Working Environment สร้างสภาพแวดล้อมใหม่ในการทำงาน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมภายในองค์กร โดยเลือกใช้เทคโนโลยี BIM หรือ Building Information Modeling เข้ามาช่วยในกลุ่มของการทำงานก่อสร้าง ตั้งแต่เรื่องของการออกแบบ ไปจนถึงการส่งมอบงาน ตลอดจนการดูแลสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นต่อไป ในด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง เรื่องของการจัดการของเสียจะถูกปรับปรุงเปลี่ยนจากของเสียมาเป็นสิ่งที่มีมูลค่า ทำให้สามารถยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างไทยเทียบเท่าระดับโลกได้” คุณชนะ ภูมี Vice President Cement and Construction Solution Business

“ทุกคนที่อยู่ใน Construction Value Chain ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาก่อสร้าง รวมถึงผู้ขายสินค้า ด้วยกระบวนนี้จะเกิดการยกระดับกับผู้ที่มีความพร้อม ตั้งแต่การทำ Full BIM Implementation อาจจะยากในช่วงแรก แต่ทำให้การก่อสร้างและการตรวจสอบงานสามารถทำได้ง่าย เพราะมีเทคโนโลยีที่ทุกส่วนงานเห็นภาพเดียวกัน” คุณวีรกร สายเทพ BIM Director

BIM เทคโนโลยีระดับโลกที่ช่วยเจ้าของโครงการตั้งแต่วางแผน ควบคุมการก่อสร้าง จนถึงการบริหารอาคาร

  • การให้ข้อมูลภาพงานขึ้นแบบ จากเดิม2 มิติแทนที่ด้วย 3 มิติ (3D Modeling Process) เพื่อให้เห็นภาพที่เสมือนจริง
  • ช่วยประเมินจุดเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความเสียหายในการก่อสร้างด้วยการทำ Clash Detection เพื่อสร้างความแม่นยำในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การออกแบบ เลือกวัสดุ งานสถาปัตยกรรม งานออกแบบระบบ ไปจนถึงงานก่อสร้างและช่วยลดปัญหาการแก้ไข หรือ Rework หน้างาน
  • มีระบบ Virtual Reality ช่วยเรื่องการบริหารจัดการเวลาในการก่อสร้างด้วยการทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเห็นภาพเสมือนจริง และยังสามารถตรวจสอบความถูกต้องของงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม รวมถึงงานระบบได้ก่อนการก่อสร้างจริง
  • สามารถนำข้อมูลไปช่วยในการทำ Facility Management เนื่องจากแบบอาคารที่แล้วเสร็จจะบันทึกข้อมูลที่สำคัญเพื่อใช้ในการบริหารอาคารอย่างครบถ้วนหากวัสดุภายในอาคารเกิดหมดอายุการใช้งาน หรือชำรุด ข้อมูลจะถูกเชื่อมต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง สะดวก รวดเร็ว และเอื้อต่อการบำรุงรักษาอาคารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • มีแพลตฟอร์ม Seamless Collaboration ที่สามารถทำงานร่วมกันของหลาย ๆ ส่วนงาน เพื่อให้เห็นข้อมูลที่อัพเดตตรงกัน ช่วยให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  • สามารถควบคุมต้นทุนด้วยการวิเคราะห์เรื่องงบประมาณ ทำให้ลดทอนค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อน พร้อมควบคุมระยะเวลาการทำงาน ด้วยการทำ Timeline Simulation เพื่อช่วยวิเคราะห์หาสาเหตุความล่าช้าของงาน

CPAC BIM จึงเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับกระบวนการทำงานของกลุ่มธุรกิจCement and Construction Solution เอสซีจี โดยปรับการทำงานให้เข้าสู่วิถีการทำงานแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบ สร้างให้เป็นSmart Office Solution ในรูปแบบHybrid Workplace รองรับการทำงานแบบScrum and Agile Concept อีกทั้งยังได้นำเทคโนโลยีการก่อสร้าง BIM ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระดับ World Class มาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการก่อสร้าง

เยี่ยมชม Smart Office แบบ 360 องศา >https://tourmkr.com/F1yi9UT0ta

และ รับชมคลิปวิดีโอฉบับเต็ม > (https://www.youtube.com/watch?v=es9ctXwh82M)

หากองค์กรใดมีความสนใจเทคโนโลยี BIM และต้องการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้เป็น Smart Office สามารถรับคำปรึกษาและสอบถามข้อมูลได้ที่ https://web.cpac.co.th/th/product/279 หรือสามารถรับชมคลิปวิดีโอการทำงานฉบับเต็มได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=es9ctXwh82M