บราซิลเปิดเกาะ Fernando de Noronha แต่รับเฉพาะคนที่เคยติด COVID-19 แล้วเท่านั้น!

Photo : Shutterstock
บราซิลเปิดเกาะ Fernando de Noronha รับนักท่องเที่ยวอีกครั้งเดือนกันยายนนี้ แต่รับเฉพาะคนที่เคยติด COVID-19 แล้ว พร้อมแสดงหลักฐานยืนยันว่าเคยติดเชื้อจริง

บราซิลเปิดเกาะสวรรค์ Fernando de Noronha อีกครั้งในเดือนกันยายน หลังจากปิดเกาะไปตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 แต่เปิดรับเฉพาะผู้ที่เคยติดเชื้อแล้วเท่านั้น

ซึ่งการที่จะเข้าไปในเกาะ นักท่องเที่ยวต้องแสดงหลักฐานยืนยันว่าตนเคยติดเชื้อ จากชุดตรวจ PCR ซึ่งเป็นชุดตรวจสารพันธุกรรมของไวรัสที่สามารถแสดงผลว่าใครได้รับเชื้อแล้ว ที่ตรวจมาแล้วอย่างน้อย 20 วัน หรือการตรวจภูมิคุ้มกันร่างกาย (Serology test) ที่จะแสดงผลว่าบุคคลนั้นมีภูมิคุ้มกันตอบสนองต่อโรค COVID-19 หรือไม่

ทั้งนี้จะมีการตรวจผู้ที่จะเข้ามายังเกาะอย่างรัดกุม ผู้ที่เคยติดเชื้อที่เข้ามาจะได้รับกำไลข้อมือที่แสดงตัวตนเพื่อใส่ติดตัวตลอด อีกทั้งนักท่องเที่ยวยังต้องจ่ายภาษีค่าทำนุบำรุงสถานที่ทางธรรมชาติของเกาะด้วย

สำหรับเกาะ Fernando de Noronha เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมและสวยงามในบราซิล เป็นกลุ่มเกาะที่ประกอบด้วยเกาะ 21 เกาะ ตั้งอยู่นอกชายฝั่งรัฐเปร์นัมบูกู ในมหาสมุทรแอตแลนติก อยู่ห่างจากชายฝั่งบราซิล 354 กม. และยังขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

โดยเกาะแห่งนี้ถูกค้นพบเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ. 1503 โดยนักสำรวจชาวโปรตุเกส Fernando de Noronha เกาะนี้มีป้อมปราการเก่าแก่รวมถึงอาคารประวัติศาสตร์ และยังเคยใช้เป็นสถานที่กักกันนักโทษตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา

ส่วนประเทศบราซิลเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นอันดับ 2 ของโลกด้วยจำนวน 3,717,156 คน (ข้อมูลจาก WHO) รองลงมาจากอเมริกา

Source