เครือซีพีช่วย 150 โรงพยาบาลในชนบทสู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนมูลนิธิแพทย์ชนบทผลิต “เต็นท์ความดันติดลบ”

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด โดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร นายสุพจน์ มหพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีพี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด  และดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ผู้ช่วยบริหาร สำนักประธานคณะผู้บริหาร เครือฯ เป็นผู้แทนองค์กรเครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบทุนสนับสนุนจำนวน 6,000,000 บาท แก่มูลนิธิแพทย์ชนบท  เพื่อใช้ในการจัดทำเต็นท์ความดันติดลบ (Negative Pressure Tent) ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้โรงพยาบาลชุมชนที่ขาดแคลน 150 แห่งทั่วประเทศ โดยมีนายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิแพทย์ชนบท นายแพทย์สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ เลขาธิการมูลนิธิแพทย์ชนบท และนายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะกรรมการมูลนิธิแพทย์ชนบท เป็นตัวแทนรับมอบทุนสนับสนุนดังกล่าว

ในการนี้ นายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิแพทย์ชนบท เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 มูลนิธิแพทย์ชนบทให้ความสำคัญและเป็นองค์กรกลางในการระดมความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลชุมชน 778 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีแพทย์ 9,000 คนและพยาบาล 40,000 คนเป็นหน้าด่านสำคัญในการรับมือต่อสู้วิกฤตโควิด-19 ทั้งนี้ การที่เครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนทุนในการจัดทำเต็นท์ความดันติดลบให้กับโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเร่งด่วนครอบคลุม 150 แห่งทั่วประเทศ ถือเป็น เกราะป้องกันให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนปฏิบัติหน้าที่กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเชื้อไวรัสโควิด-19ได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากเต็นท์ความดันติดลบจะสามารถดูดและกรองเชื้อไวรัสดังกล่าวได้ และถือเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดการแพร่ระบาดอีกระลอก รวมไปถึงโรคอุบัติใหม่ในอนาคตอย่างเท่าทันอีกด้วย

ด้านนายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะกรรมการมูลนิธิแพทย์ชนบทกล่าวว่า ขอขอบคุณการสนับสนุนเต็นท์ความดันติดลบจากทางเครือเจริญโภคภัณฑ์  ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญในการป้องกันและสร้างความปลอดภัยให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนที่มีอยู่ทั่วประเทศ และยังเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สามารถสร้างประโยชน์ ส่งเสริมภาคสาธารณสุขของประเทศไทย ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบสุขภาพระดับอำเภอ ตำบล และชุมชนในพื้นที่สู้ภัยโควิด-19

ด้านนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขของไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 มาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย แต่ต้องเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดระลอก 2 ในการนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้มอบทุนสนับสนุนจำนวน 6,000,000 บาท แก่มูลนิธิแพทย์ชนบท  เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำเต็นท์ความดันติดลบ มอบให้กับโรงพยาบาลชุมชนในชนบทที่ห่างไกลทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าว ทั้งนี้เครือฯ มีความยินดีและมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนระบบสาธารณสุขของประเทศไทยและขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละและทุ่มเทในช่วงวิกฤตโรคระบาดนี้

สำหรับการดำเนินงานสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการมอบชุดตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 แบบรวดเร็ว (Test Kit) คุณภาพดีจำนวน 110,000 ชุด มูลค่า 22 ล้านบาท ให้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือให้ผลิตหน้ากากป้องกันเชื้อ หรือ Face Shield จำนวน 40,000 ชิ้น เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการส่งต่อให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ รวมไปถึงได้ดำเนินโครงการหน้ากากอนามัยฟรีเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล และประชาชนทั่วไป เพื่อช่วยบรรเทาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยที่จะใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ กลุ่มผู้เปราะบาง และะประชาชนทั่วไปที่ไม่เข้าถึงหน้ากากอนามัยผ่านองค์กรการกุศลและมูลนิธิต่าง ๆ อีกด้วย