“นิวซีแลนด์” ล้มแชมป์! แซงหน้าญี่ปุ่น ขึ้นแท่นพาสปอร์ตทรงอิทธิพลที่สุดในโลก

นิวซีแลนด์ พาสปอร์ต
Photo : Shutterstock
สำนักข่าวซินหัว รายงานผลการจัดอันดับล่าสุดโดยดัชนีหนังสือเดินทาง (Passport Index) พบว่าหนังสือเดินทางของนิวซีแลนด์เป็นหนังสือเดินทางที่ “ทรงอิทธิพล” ที่สุดในโลก

ดัชนีหนังสือเดินทางได้คัดเลือกให้นิวซีแลนด์ขึ้นแท่นอันดับ 1 ประเทศ และภูมิภาคที่มีหนังสือเดินทางที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก แซงหน้าญี่ปุ่น ซึ่งตกลงมาอยู่ในอันดับที่ 2 ท่ามกลางความชุลมุนวุ่นวายด้านการเดินทางอันเกิดจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ดัชนีหนังสือเดินทางเป็นหนึ่งในหลายดัชนีที่ใช้วัดการเดินทางเข้าประเทศต่างๆ รอบโลกโดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง โดยรวบรวมข้อมูลจากหนังสือเดินทางของประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ (UN) รวม 193 ประเทศ และอีก 6 ดินแดนทั่วโลก

ปัจจัยหลากหลายที่มีอิทธิพลต่อการจัดอันดับ ได้แก่ คะแนนความสามารถในการเคลื่อนย้ายทั่วโลก ข้อกำหนดของวีซ่า ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอนุญาตให้เดินทาง และคะแนนความเปิดกว้างระดับโลก ขณะที่มาตรการและข้อจำกัดของโรค COVID-19 ได้เข้ามามีบทบาทในการจัดอันดับครั้งนี้เช่นกัน

ปัจจุบันผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศนิวซีแลนด์สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางใน 129 ประเทศ และภูมิภาคได้โดยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า หรือขอรับการตรวจลงตราที่ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (visa on arrival) เพิ่มขึ้นจาก 80 ประเทศ และภูมิภาคในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา

Photo : Shutterstock

เมื่อปีที่แล้วจำนวนประเทศ และภูมิภาคที่ผู้ถือหนังสือเดินทางนิวซีแลนด์สามารถเดินทางเข้าโดยไม่ต้องของวีซ่าล่วงหน้ารวมอยู่ที่ 169 แห่ง

ขณะเดียวกัน หนังสือเดินทางของสหรัฐฯ ตกลงมาอยู่ในอันดับที่ 21 เนื่องจากการรับมือกับโรค COVID-19 ที่ไม่ดีพอ อีกทั้งยังมีเพียงไม่กี่ประเทศ และภูมิภาคที่เปิดรับนักเดินทางจากสหรัฐฯ

นอกเหนือจากนิวซีแลนด์ และญี่ปุ่นแล้ว ประเทศและภูมิภาค 10 อันดับแรกในการจัดอันดับครั้งนี้ ได้แก่ เยอรมนี ออสเตรีย ลักเซมเบิร์ก สวิตเซอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศในทวีปยุโรป

เว็บไซต์ของดัชนีหนังสือเดินทางดังกล่าวระบุว่า ดัชนีหนังสือเดินทางเริ่มดำเนินการจัดอันดับครั้งแรกในปี 2014 โดยอาร์ตัน แคปิตอล (Arton Capital) บริษัทที่ปรึกษาด้านการเงิน ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองมอนทรีออลของแคนาดา โดยถือเป็นเครื่องมือการจัดอันดับหนังสือเดินทางในเชิงตอบโต้ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก ทั้งยังเป็นการจัดอันดับหนังสือเดินทางแบบเรียลไทม์เพียงรายเดียว ที่ทำการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยทันทีที่มีการยกเว้น หรือเปลี่ยนแปลงวีซ่าครั้งใหม่