“ไต้หวัน” เตรียมบังคับ “ชานมไข่มุก” ต้องติดฉลากแคลอรี ฝ่าฝืนปรับสูงสุด 3 ล้านเหรียญ

Photo : Shutterstock
อาร์ทีไอ สื่อไต้หวันรายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ปีหน้าเป็นต้นไป ชานมไข่มุกต้องติดฉลากระบุปริมาณแคลอรี ฝ่าฝืนปรับสูงสุด 3 ล้านเหรียญ

เมื่อวันที่ 5 ต.ค.ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ปีหน้าเป็นต้นไป เครื่องดื่มแบบชงสดต้องติดฉลากระบุปริมาณน้ำตาล และปริมาณแคลอรี กรณีที่ใช้น้ำตาลก้อน กำหนดสูตรการคำนวณน้ำตาล 1 ก้อนเท่ากับ 5 กรัม

นอกจากนี้หากเป็นเครื่องดื่มแบบชงสดที่ใส่วัตถุดิบอื่นด้วย เช่น ชานมไข่มุก ที่มีเม็ดไข่มุก หรือเครื่องดื่มชนิดอื่นที่ใส่พุดดิ้ง เผือก ถั่วแดง และเฉาก๊วย ยังต้องระบุปริมาณแคลอรีของวัตถุดิบทุกชนิดอย่างชัดเจนด้วย

หากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 3,000,000 เหรียญไต้หวัน และหากติดฉลากปลอมหรือมีข้อความเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับ 40,000-4,000,000 เหรียญไต้หวัน

นอกจากนี้กาแฟชงสดที่เดิมต้องติดฉลากระบุปริมาณกาเฟอีนด้วยการใช้สีแบ่งระดับความเข้มข้นของกาเฟอีน 3 ระดับคือ แดง (กาเฟอีน 200 มิลลิกรัมขึ้นไป) เหลือง (กาเฟอีน 100- 200 มิลลิกรัม) และเขียว (กาเฟอีน 100 มิลลิกรัม) เปลี่ยนเป็นต้องระบุปริมาณกาเฟอีนอย่างชัดเจน