“ปักกิ่ง” ผุดแพลตฟอร์มติดตาม “อาหารแช่แข็งนำเข้า” หวังสกัด COVID-19

Photo : Xinhua
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า จีนเปิดตัวแพลตฟอร์มติดตามออนไลน์ เพื่อยกระดับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารในระบบขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ (cold-chain) ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ท่ามกลางการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

รายงานข่าวอ้างอิงหนังสือเวียนที่เผยแพร่ร่วมกันโดยสำนักบริหารการกำกับดูแลตลาดและสำนักพาณิชย์เทศบาลนครปักกิ่งของจีน ระบุว่าตั้งแต่วันที่ 1 .. เป็นต้นไป กลุ่มผู้ผลิต และนักการตลาดของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แช่แข็ง และสัตว์น้ำที่นำเข้าจากต่างประเทศในปักกิ่งต้องลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มฯ พร้อมทั้งอัปโหลดข้อมูลแหล่งที่มา การหมุนเวียน และการติดตามอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปยังแพลตฟอร์ม พร้อมติดฉลากบนผลิตภัณฑ์ด้วยรหัสติดตามที่แพลตฟอร์มสร้างขึ้น

บริษัทอาหารไม่ควรจัดซื้อ จำหน่าย หรือแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยไม่แจ้งข้อมูลการติดตามบนแพลตฟอร์ม ส่วนลูกค้าสามารถใช้แอปพลิเคชันวีแชท (WeChat) หรืออาลีเพย์ (Alipay) สแกนรหัสติดตามที่ติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์ หรือตู้แช่แข็งในตลาด เพื่อรับข้อมูลความปลอดภัยด้านคุณภาพ และข้อมูลการติดตามของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แช่แข็งและสัตว์น้ำนำเข้าที่ตนต้องการจะซื้อ

นอกจากนั้นหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องในปักกิ่งจะเพิ่มความพยายามกำกับดูแลและตรวจสอบ รวมถึงขยับขยายแพลตฟอร์มการติดตามให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ยิ่งขึ้น