“เทสโก้ โลตัส” นำร่องเปิด “ตลาดนัด SME ไทย ถูกใจมหาชน” ให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าฟรี!


ในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สร้างผลกระทบต่อธุรกิจในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะผู้ประกอบการรายใหญ่ รายกลาง หรือรายย่อย แต่คนไทยก็สามารถร่วมกันฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันได้ เพราะมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างเต็มที่ ไม่ทิ้งกันเมื่อยามลำบาก

“เทสโก้ โลตัส” เองก็มีพันธกิจใหญ่ในการฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ ซึ่งครอบคลุมทั้งในเรื่องของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และชุมชน เรียกว่าเป็นการดูแลผู้เกี่ยวข้องในทุกๆ ฝ่าย

ในช่วงตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา เทสโก้ โลตัสได้มีนโยบายสนับสนุนทุกภาคส่วนในสังคมให้ร่วมกันฝ่าวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการออกมาตรดูแลสุขอนามัยของพนักงาน และการป้องกันโรค พร้อมกับเปิดตัวแคมเปญใหญ่แห่งปี “ราคามหาชน” ตัด และตรึงราคาสินค้ามหาชนยาวนานถึง 3 เดือน เพื่อลดค่าครองชีพให้ผู้บริโภค

ตอนนี้ถึงโอกาสในการตอบรับพันธกิจในการช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบ เมื่อชุมชนแข็งแรงได้ ธุรกิจถึงจะอยู่ได้ด้วยเช่นกัน

เทสโก้ โลตัส จึงได้จับมือกับ“กระทรวงพาณิชย์”เปิดตัวโครงการ ตลาดนัด SME ไทย ถูกใจมหาชนโดยเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการ “OTOP Select” รวมไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนนำสินค้ามาวางจำหน่ายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยฝ่าวิกฤต COVID-19

ร้านค้ากว่า300 รายที่มาออกบูทนั้น กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้คัดสรรจากผู้ประกอบการสินค้า OTOP Select และผู้ประกอบการ SME จากทั่วประเทศ นำสินค้าคุณภาพสูงมาจำหน่ายในราคาที่คุ้มค่าให้กับผู้บริโภค บริเวณหน้าห้างเทสโก้ โลตัส เพราะฉะนั้นจึงเป็นเครื่องการันตีได้ว่า สินค้าของแต่ละร้านจะต้องมีคุณภาพอย่างแน่นอน

ในเบื้องต้นโครงการ “ตลาดนัดSME ไทย ถูกใจมหาชน” จะประเดิมใน 4 สาขา ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ได้แก่ เทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 4, เทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 1, เทสโก้ โลตัส สาขาตราด และ เทสโก้ โลตัส สาขาอุบลราชธานี เริ่มตั้งแต่วันที่ 5-15 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งจะพิจารณาขยายโครงการครอบคลุมสาขาอื่นๆ ในอนาคต

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า

“ธุรกิจ SME คือหัวใจสำคัญของธุรกิจฐานรากในประเทศไทย เพราะมีบทบาทสำคัญในการจ้างงาน กระจายรายได้ และเป็นฐานการผลิตที่แข็งแกร่ง ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ประกอบการ SMEกว่า 3 ล้านราย คิดเป็น 95% ของผู้ประกอบการในประเทศไทยทั้งหมด ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์และรัฐบาล ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพทั้งในด้านการผลิต และการตลาดให้กับ SME ไทย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทุกภาคส่วนรวมถึง SME ด้วย จึงเป็นที่มาของความร่วมมือกับเทสโก้ โลตัส ในการจัดโครงการ “ตลาดนัด SME ไทย ถูกใจมหาชน” ขึ้น เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าที่เข้าถึงฐานลูกค้าของห้างค้าปลีกสมัยใหม่ อันเป็นไปตามยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจการค้าในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ”

ทางด้านของ สมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า

“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เทสโก้ โลตัส ได้วางพันธกิจของเราเอาไว้ 3 ประการเพื่อช่วยให้ประเทศไทยสามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน ภายใต้พันธกิจข้อที่ 3 นี้ จึงเป็นที่มาของการโครงการ “ตลาดนัด SME ไทย ถูกใจมหาชน” ที่เทสโก้ โลตัส ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ขยายช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ ด้วยการให้พื้นที่เข้ามาจำหน่ายสินค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย บริเวณหน้าร้านเทสโก้ โลตัส สาขาที่ร่วมรายการ

 ซึ่งนอกจากจะเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยแล้ว ยังทำให้ลูกค้าและประชาชน สามารถเข้าถึงสินค้าชุมชนคุณภาพสูง และได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนชุมชนให้มีการกระจายรายได้อีกด้วย”

นอกจากโครงการตลาดนัด SME ไทย ถูกใจมหาชนแล้ว ทางเทสโก้โลตัสยังเตรียมแผนระยะยาวในการร่วมสนับสนุนสินค้า SME ต่อไปในอนาคต ตอนนี้อยู่ในระหว่างการวางแผนโครงการ “มุมสินค้า SME ไทย ถูกใจมหาชน” โดยจะจัดหาพื้นที่จำหน่ายสินค้า SME ภายในร้านของเทสโก้ โลตัส

โดยกระทรวงพาณิชย์ จะเป็นผู้สรรหาและคัดเลือกสินค้า รวมไปถึงผู้ประกอบการ SME จากทั่วประเทศ รวมถึงสินค้า OTOP Select ที่มีชื่อเสียงของแต่ละพื้นที่และเป็นที่ต้องการของตลาด มาไว้ภายในร้านค้าเทสโก้ โลตัส

เรียกได้ว่ามาตรการการช่วยเหลือของเทสโก้ โลตัสนั้น ให้ความสำคัญต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และชุมชน เพราะทุกฝ่ายเป็นส่วนผสมที่ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนได้

โครงการตลาดนัด SME ไทย ถูกใจมหาชนก็เป็นตัวตอกย้ำพันธกิจของเทสโก้ โลตัสให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้ฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน ยิ่งช่วยรากฐานเศรษฐกิจของประเทศให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นอีกด้วย