ส่องภาพรวมตลาด ‘กล้องถ่ายภาพ’ ที่ติดลบ -43.3% เพราะ COVID-19