ปาดเหงื่อ! เปิดงบโฆษณา 10 เดือนแรก ยังหดตัว -15% มูลค่า 86,046 ล้านบาท

Photo : Shutterstock
เอจีบี นีลเส็น ประเทศไทย เปิดเผยมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาในช่วงมกราคมถึงตุลาคมปี 2020 หดตัวลง -15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยมูลค่าอยู่ที่ 86,046 ล้านบาท ซึ่งสื่อทีวียังคงเป็นสื่อที่มีสัดส่วนของการใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดอยู่ที่ 59% ขณะที่ภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาในเดือนตุลาคมลดลง –15% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ในช่วงมกราคมถึงตุลาคมปี 2020 ภาพรวมอุตสาหกรรมกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลและเครื่องสำอาง (Personal Care & Cosmetic) มูลค่า 12,141 ล้านบาท เริ่มฟื้นตัวโดยใช้เม็ดเงินโฆษณาคงที่เท่ากับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมหลักยังคงลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อาทิเช่น

  • กลุ่มอาหาร และเครื่องดื่ม (Food&Beverage) มูลค่า 13,377 ล้านบาท ลดลง -11%
  • กลุ่ม Media & Marketing มูลค่า 10,173 ล้านบาท ลดลง -8%
  • กลุ่มยานยนต์ (Automotive) มูลค่า 5,028 ล้านบาท ลดลง -36%

ในส่วนของบริษัทที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดของเดือนมกราคมถึงตุลาคมปี 2020 โดย 3 ลำดับแรก ได้แก่

บริษัท UNILEVER (THAI) HOLDINGS CO.,LTD. มูลค่า 3,779 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว +43%โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาคือ ใหม่ วาสลีน ซุปเปอร์ วิตามิน ทางสื่อทีวีมูลค่า 38 ล้านบาท รองลงมาคือใหม่ วาสลีน สูตรกลูต้าโกลว์ ทางสื่อทีวีมูลค่า 35 ล้านบาท

บริษัท NESTLE(THAI) CO.,LTD. มูลค่า 2,235 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว +40% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาคือ เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู หอมนุ่มลงตัว ทางสื่อทีวีมูลค่า 38 ล้านบาท รองลงมาคือ ไมโล พลังของทีมเวิร์ก กีฬาคือครูชีวิต ทางสื่อทีวีมูลค่า 26 ล้านบาท

บริษัท PROCTER & GAMBLE (THAILAND) มูลค่า 1,850 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว -13% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา คือ ใหม่ แพนทีนสูตรโปรวิตามิน ลดการขาดลดร่วง ทางสื่อทีวีมูลค่า 26 ล้านบาท รองลงมาคือใหม่ ดาวน์นี่ เอสเซนเชียลออยล์ ทางสื่อทีวีมูลค่า 23 ล้านบาท