4 ล้านคนไทยใน Facebook

สาธารณรัฐ Facebook คือ อภิมหาอำนาจรายใหม่ของโลก หากเปรียบ Facebook เป็นประเทศ ณ ขณะนี้จะมีจำนวนประชากรเป็นอันดับ 3 ของโลกแทนที่สหรัฐอเมริกาทันที เป็นรองเพียงจีนและอินเดียเท่านั้น!!!

แค่ 2 เดือน มีคนไทยใช้ Facebook เพิ่มขึ้นเกือบ 1.5 ล้านคน

ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ พฤษภาคม-กรกฎาคม 2553 ที่มีจำนวนผู้ใช้ Facebook เพิ่มขึ้นจำนวนล้านกว่าคนนั้น มีปัจจัยหลักและเป็นปัจจัยที่โดดเด่นที่สุดคือ “การเมือง” เป็นตัวขับเคลื่อน โดยเฉพาะในช่วงก่อนและหลังเหตุการณ์ขัดแย้งรุนแรง จนกระทั่งเผาบ้านเผาเมืองจนกลายเป็นโศกนาฏกรรมระดับชาติ

Facebook เองก็ได้กลายเป็นสมรภูมิการเมืองที่เข้มข้นไม่แพ้กัน การแสดงออกทางการเมืองดูจะเป็นประเด็นที่แทบทุกคนต่างมีส่วนร่วมและให้ความสำคัญ ในเวลานั้นเป็นอย่างมาก

วัยรุ่น-First Jobbers ใช้ Facebook มากที่สุด

จากตัวเลขสถิติตามกราฟฟิคนี้จะเห็นว่า กลุ่มผู้ใช้ Facebook อายุ 18-24 ปี เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดด้วยสัดส่วน 36% ตามมาติดๆ ด้วยกลุ่มวัยทำงานอายุ 25-34 ปี ซึ่งมีสัดส่วน 34%

แสดงให้เห็นถึงไลฟ์สไตล์ของกลุ่มนี้ได้อย่างชัดเจน และหากสินค้าและบริการใดที่มีกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มนี้ ต้องรู้จักใช้ Facebook เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและทำกิจกรรมต่างๆ กับพวกเขาให้เกิดประสิทธิภาพให้ได้

ผู้หญิงใช้ Facebook มากกว่าผู้ชาย

สถิตินี้ไม่แปลก เพราะหากพิจารณาจากโครงสร้างประชากรประเทศไทยแล้ว เพศหญิงมีมากกว่าเพศชายอยู่แล้ว ดังนั้นตัวเลขนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีความสนใจและใช้ Facebook พอๆ กัน

ต่อไปนี้คือสถิติที่น่าสนใจของ Facebook ที่เกิดขึ้นในรอบเดือนกรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก

4, 604,760 คือจำนวน User ของ Facebook ในประเทศไทย จากจำนวนกว่า 100 ล้าน User ในเอเชีย 500 ล้าน User ทั่วโลก (มากกว่า 400 ล้านราย เป็น Active User)
1,829, 380 เป็นเพศชาย
2,336, 900 เป็นเพศหญิง
6.26 % คือ Penetration ของ Facebook จากจำนวนประชากรทั้งหมดของประเทศไทย
26.19 % คือ Penetration ของ Facebook จากจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งหมดของประเทศไทย
21 คือ อันดับของประเทศไทย ซึ่งเรียงตามลำดับจำนวนผู้ใช้งาน Facebook ในแต่ละประเทศทั่วโลก (1.สหรัฐอเมริกา 2.อินโดนีเซีย 3.สหราชอาณาจักร 4.ตุรกี 5.ฝรั่งเศส)
73 คือ อันดับของประเทศไทย หากเรียงตาม Penetration ของ Facebook
112 ล้านนาที คือ จำนวนเวลาต่อเดือนที่ผู้ใช้ Facebook ในไทยใช้เวลากับ Social Network แห่งนี้ หรือราว 25 นาทีต่อวันต่อคน
60 คือ จำนวนเฉลี่ยของ Group, Pages และ Event ที่ผู้ใช้ Facebook ทั่วโลกมีปฏิสัมพันธ์ด้วย
25,000 พันล้าน คือ จำนวนคอนเทนต์รูปแบบต่างๆ ที่ถูกแชร์ใน Facebook ในแต่ละเดือน
มากกว่า 1 ล้าน คือ จำนวนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับ Facebook
มากกว่า 100 ล้าน คือ จำนวน User ที่ใช้ Facebook ผ่านโทรศัพท์มือถือ