สรุปแผนการบุกตลาดเพลงอีกครั้งของ RS Music งานนี้มีการปรับโมเดล เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ยุคปัจจุบัน