ขับเคลื่อน PRISM เเห่ง ปตท. มองจุดเปลี่ยน “โลกพลังงาน” ยุคใหม่ หลังวิกฤต COVID-19


มองอนาคต “ธุรกิจพลังงาน” หลังวิกฤต COVID-19
ราคาน้ำมันปีหน้า ทิศทางตลาดโลก ปรับเปลี่ยน…ปรับตัวอย่างไร รู้จักการทำงานของ PRISM เเห่ง ปตท. ระดมสมอง รวมพลังขับเคลื่อนองค์กร วิเคราะห์ จับกระเเสตลาดให้ก้าวทันสถานการณ์โลก พร้อมเผยกลยุทธ์นำพา ปตท. ก้าวสู่พลังงานยุคใหม่


#PTT #PRISM #ปตท. #พลังงาน #ราคาน้ำมัน #NewEnergy