PRISM มอง “ธุรกิจพลังงาน” ผสาน Circular Economy หมุนเวียนเพื่อเปลี่ยนโลก


มารู้จัก Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน เทรนด์รักษ์สิ่งเเวดล้อมยุคใหม่

เชื่อมโยงกับธุรกิจพลังงานอย่างไรบ้าง ?

.

#PRISM #PTT #ปตท #CircularEconomy #สิ่งเเวดล้อม