BTS เข้าถือหุ้นร้านขนมหวาน “After You” 8.1% “กุลพัชร์-แม่ทัพ” 2 ผู้ก่อตั้ง ลุยขยายเครือข่าย

กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณแม่ทัพ .สุวรรณ” สองผู้ก่อตั้งเเละถือหุ้นใหญ่คาเฟ่ขนมหวานอาฟเตอร์ ยู” (After You) เทขายหุ้นรวม 66 ล้านหุ้น หรือกว่า 8.1% ให้ “BTS” รับโอกาสขยายเครือข่าย

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) หรือ AU ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงการซื้อขายหุ้นของบริษัท ตามที่ได้ปรากฏในรายการซื้อขายหุ้น AU ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) จำนวนรวม 66,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 8.1 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยราคาเฉลี่ยหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 660 ล้านบาท

รายการดังกล่าว เกิดจากการขายหุ้นของนางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ และนายแม่ทัพ ต.สุวรรณ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

โดยนางสาวกุลพัชร์ และ นายแม่ทัพ จำหน่ายหุ้น รายละจำนวน 33,000,000 หุ้น ส่งผลให้หลังการทำรายการ นางสาวกุลพัชร์ เหลือจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ 226,669,759 หุ้น สัดส่วน 27.79% จากเดิม 31.84% ส่วนนายแม่ทัพ เหลือหุ้นจำนวน 206,793,750 หุ้น หรือสัดส่วน 25.35% จากเดิม 29.40%

การขายหุ้นของอาฟเตอร์ ยูในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสนอขายให้กับ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS เนื่องจากเล็งเห็นโอกาสในการผนึกกำลัง และขยายเครือข่ายงานต่อไปในอนาคตของทั้งสองฝ่าย

อย่างไรก็ตาม การขายหุ้นครั้งนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการและนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

 

ที่มา : SET