แผนที่โลกโซเชี่ยลมีเดีย

Flowtown.com สร้างแผนที่โลก Social Networking 2010 ที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์กันอย่างคึกคักในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยแบ่งพื้นที่ตามจำนวนประชากรของสังคมแต่ละเครือข่าย ที่ใครมีสมาชิกมากก็ได้พื้นที่มาก โดยมี 5 อันดับแรก ดังนี้

1.ประเทศที่ใหญ่ที่สุดคือ Facebook มี 500 ล้านคน จากปี 2007 ที่ประเทศที่ใหญที่สุดคือ My Space
2.ประเทศ Habbo มี 178 ล้านคน
3.Twitter 114 ล้านคน
4.Bebo 117 ล้านคน
5.Friendster 115 ล้านคน

นี่คือปรากฏการณ์ของโซเชี่ยลมีเดีย ที่ทำให้โลกไร้พรมแดนเกิดประชากรใหม่ในประเทศใหม่ในโลกเสมือนจริง ที่ระยะทางและสถานที่ไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไป