ระทึก! “เวียดนาม” พบผู้ป่วย COVID-19 สายพันธุ์อังกฤษกลายพันธุ์รายแรก

Photo : Shutterstock
กระทรวงสาธารณสุขเวียดนามตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 สายพันธุ์ที่กำลังแพ่รระบาดในอังกฤษเป็นรายแรก

COVID-19 สายพันธุ์นี้ถูกพบในหญิงวัย 44 ปีที่กลับมากจากอังกฤษ เธอถูกกักตัวระหว่างขาเข้าและถูกยืนยันพบเชื้อไวรัสเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม

“นักวิจัยทำการหาลำดับดีเอ็นเอจากตัวอย่างของผู้ป่วยและพบสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า ‘VOC 202012/01” กระทรวงฯ ระบุ

สายพันธุ์ดังกล่าวมีการกลายพันธุ์ของยีนที่ตามทฤษฎีแล้ว สามารถทำให้เชื้อไวรัสแพร่ระบาดระหว่างคนสู่คนได้ง่ายขึ้น

หลายประเทศทั่วโลกปิดช่องทางเดินทางไปยังอังกฤษเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์หลายคน กล่าวว่า สามารถติดต่อง่ายกว่าสายพันธุ์เดิม 40-70%

เวียดนามยังคงเปิดเที่ยวบินขนส่งพลเมืองที่ติดอยู่ในอังกฤษกลับบ้านท่ามกลางการแพร่ระบาด

ด้วยมาตรการกักตัวและติดตามอย่างเข้มงวด เวียดนามสามารถจำกัดวงการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัวเร็วกว่าหลายประเทศในเอเชีย ประเทศนี้พบผู้ติดเชื้อ 1,474 รายและเสียชีวิต 35 ราย

Source