ทำไม “จีน” ต้องตัดเงินอุดหนุน “ยานยนต์พลังงานใหม่”

Photo : Xinhua
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า หนังสือเวียนบนเว็บไซต์กระทรวงการคลังของจีนระบุว่า จีนจะตัดลดเงินอุดหนุนภาคอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ (NEV) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 ม.ค. เป็นต้นไป เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างมีคุณภาพ

เงินอุดหนุนยานยนต์ฯ ในภาคการขนส่งสาธารณะ การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม บริการไปรษณีย์-โลจิสติกส์ และสนามบินพลเรือน จะถูกตัดลด 10% เมื่อเทียบกับเงินอุดหนุนของปี 2020 ส่วนเงินอุดหนุนยานยนต์ฯ อื่นๆ จะถูกตัดลด 20%

นอกจากนั้นจีนจะกระชับการบังคับใช้ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อผู้อื่น (blind investment) และการผลิตยานยนต์ฯ เพื่อป้องกันภาคธุรกิจขยับขยายตัวมากเกินไป

จีนเปิดเผยแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ฯ ปี 2021-2035 เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีก่อน ซึ่งมุ่งเป้าหมายเร่งรัดการเปลี่ยนผ่านประเทศสู่การเป็นขุมพลังด้านยานยนต์

แผนการดังกล่าวระบุว่าสัดส่วนยานยนต์ฯ ในยอดจำหน่ายยานยนต์ใหม่จะเพิ่มขึ้นเป็น20% ภายในปี 2025 และยานยนต์ภาคการขนส่งสาธารณะทั้งหมดจะใช้ไฟฟ้าภายในปี 2035

ปัจจุบัน “จีน” ที่กลายเป็นคลังยานยนต์พลังงานใหม่ขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ครองสัดส่วนสูงถึง 55% ของยอดจำหน่ายยานยนต์ฯ ทั่วโลก