ปรับโครงสร้าง! “พี่ฉอด สายทิพย์” ร่อนหนังสือลาออกจากแกรมมี่แล้ว!

ฮือฮาตั้งแต่ต้นปีเลย สำหรับ “ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา” หลังจากตัดสินใจยุติบทบาทในฐานะกรรมการบริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เรียบร้อยแล้ว โดยแกรมมี่ได้เผยว่าเป็นการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ร่อนหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ช่วงเวลา 18.50 น. ของวันที่ 4 มกราคม 2564 เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคมที่ผ่านมา

“บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน (“ดร.ลักขณา”) และ นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา (“นางสายทิพย์”) ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าว เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างธุรกิจ ประกอบกับมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่ โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งแทน ดร.ลักขณา และ นางสายทิพย์ได้แล้ว บริษัทฯ จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับทราบต่อไป”

โดยกรรมการที่ตัดสินใจลาออกประกอบไปด้วย ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการตลาดและทำงานให้แก่แกรมมี่ตั้งแต่ปี 2558 โดยในตำแหน่งแรกเป็นที่ปรึกษา ก่อนที่จะเข้ามารับตำแหน่งกรรมการให้แก่แกรมมี่

ส่วนอีกท่านได้แก่ นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2545 และทำงานกับแกรมมี่มาตั้งแต่ปี 2532 รวมถึงถือหุ้นเป็นจำนวน 120 หุ้นอีกด้วย ก็ได้ตัดสินใจลาออกเช่นเดียวกัน

สาเหตุของการลาออกของทั้ง 2 ท่าน น.ส.บุษบา ดาวเรือง ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวในหนังสือว่า เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างธุรกิจในจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ประกอบกับมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่ ทำให้ทั้ง 2 ท่านตัดสินใจลาออก

อย่างไรก็ตาม พี่ฉอด-สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ยังคงดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เช้นจ์ 2561 จำกัด เช่นเดิม

Source