‘Pfizer’ เผยรายงานระบุวัคซีน ‘ใช้ได้ผล’ กับ ‘โควิดสายพันธุ์อังกฤษ’

vaccine covid-19 pfizer
Photo : Shutterstock

เชื้อ COVID-19 สายพันธุ์อังกฤษที่กลายพันธุ์ B.1.1.7 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ทั่วโลกเฝ้าระวังกันมาก เพราะสายพันธุ์นี้แพร่ระบาดได้ง่าย และกระจายอย่างรวดเร็ว แต่ล่าสุด ‘Pfizer-BioNTech’ ผู้ผลิตวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 ได้ออกรายงานว่าวัคซีนของบริษัทมีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพป้องกันไวรัส COVID-19 กลายพันธุ์

เชื้อไวรัส COVID-19 กลายพันธุ์ B.1.1.7 คาดว่าจะเกิดขึ้นครั้งแรกในสหราชอาณาจักรซึ่งพบเมื่อเดือนกันยายน โดยไวรัสกลายพันธุ์สามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและกระจายได้เร็ว ทำให้หลายคนกังวลว่า ‘วัคซีน COVID-19’ ที่เพิ่งพัฒนาเสร็จจะสามารถใช้ป้องกันเชื้อกลายพันธุ์ได้หรือไม่

Photo : Shutterstock

แต่ล่าสุด งานวิจัยของ ‘Pfizer-BioNTech’ ที่ตีพิมพ์บน BioRxiv ระบุว่า “ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางชีวภาพในการทำให้แอนติบอดี้ในเลือดเป็นกลาง” ระหว่างการทดสอบในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับ B.1.1.7 กับสายพันธุ์ดั้งเดิมของไวรัส COVID-19 กับผู้เข้าร่วม 16 คนที่ได้รับวัคซีนก่อนหน้านี้ โดยครึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมอายุ 18 ถึง 55 ปีและอีกครึ่งหนึ่งอายุ 56 ถึง 85 ปี นับเป็นเอกสารฉบับแรกที่ผู้ผลิตวัคซีน COVID-19 รายใหญ่เปิดเผยออกมา ขณะที่บริษัทยาอื่น ๆ กำลังทำการทดสอบประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนของตัวเอง

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนได้เตือนว่าการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของสายพันธุ์โควิดทั่วโลกจำเป็นต้อง “ติดตามอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ” เพื่อให้แน่ใจได้ว่าวัคซีนยังมีประสิทธิภาพการป้องกันที่คงที่ โดยปัจจุบัน ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 มากกว่า 96.2 ล้านคน เสียชีวิต 2.05 ล้านคน ตามข้อมูลที่รวบรวมโดยมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์

Source