“ฮ่องกง” เตรียมหลักสูตรความมั่นคง สอน “บ่อนทำลายชาติ-สมคบคิดต่างชาติ” ตั้งแต่ 6 ขวบ

(Photo by Dustin Shum/South China Morning Post via Getty Images)
ฮ่องกงเผยโฉมแนวทางสำหรับโรงเรียน รวมถึงการสอนเด็กอายุตั้งแต่ 6 ขวบเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดกับกองกำลังต่างชาติ และการบ่อนทำลายในฐานะส่วนหนึ่งของหลักสูตรความมั่นคงแห่งชาติ

ปักกิ่งบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในฮ่องกงเมื่อเดือนมิถุนายนปี 2020 เพื่อตอบสนองต่อการประท้วงรุนแรงต่อต้านรัฐบาลนานหลายเดือน และการประท้วงต่อต้านจีนในปี 2019 จนทำให้ศูนย์กลางการเงินโลกแห่งนี้มีการใช้อำนาจเบ็ดเสร็จมากขึ้นกว่าเดิม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ก.พ. ทางฮ่องกงได้ออกแนวทางของสำนักงานการศึกษา ซึ่งออกมาแสดงให้เห็นว่า แผนการของปักกิ่งสำหรับเขตกึ่งปกครองตนเองแห่งนี้ เป็นมากกว่าแค่การปราบคนเห็นต่าง และต้องการการยกเครื่องใหม่ทางสังคมเพื่อทำให้เมืองนี้อยู่ในแนวทางเดียวกับจีนแผ่นดินใหญ่

“ความมั่นคงแห่งชาติมีความสำคัญอย่างยิ่ง ผู้สอนไม่ควรมองว่ามันเป็นประเด็นสำหรับถกเถียงอีกต่อไป”

ผู้สอนควร “บ่งชี้ให้ชัดเจนว่า การรักษาความมั่นคงแห่งชาติเป็นความรับผิดชอบของประชาชนทุกคน และว่าตราบใดที่ความั่นคงแห่งชาติยังน่ากังวล ก็จะไม่มีโอกาสสำหรับการพูดคุยหรือประนีประนอม”

หลังจากการประท้วงในปี 2019 ที่ผู้ชุมนุมส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น กลุ่มผู้นำจีนหันมาพิจารณาการปรับปรุงการศึกษา เพื่อทำให้เยาวชนในเมืองนี้นอบน้อม และทำให้พวกเขาเป็นพลเมืองที่ภักดี

ประธานสหภาพครูผู้เชี่ยวชาญ ยิป คินเหยือน กล่าวว่า แนวทางดังกล่าวจะทำให้เกิด “ความไม่มั่นใจ ,ความกำกวม และความวิตกกังวล” ของผู้สอน และนำไปสู่การศึกษาแบบ “จำกัดจำเขี่ย” ที่ไม่ทำให้เกิดการพัฒนาของนักเรียนและการคิดอย่างอิสระ

Source