‘IBM’ วางเป้าปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น ‘ศูนย์’ ภายในปี 2030

เรื่อง Sustainable กลายเป็นเทรนด์ขององค์กรทั่วโลก เพราะคนรุ่นใหม่เริ่มแคร์เรื่องโลกมากขึ้น ล่าสุด ‘IBM’ (ไอบีเอ็ม) ยักษ์สีฟ้าผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศรายใหญ่ของโลก ได้ประกาศว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเหลือศูนย์ภายในปี 2030 เพื่อแก้วิกฤตโลกร้อน

“วิกฤตโลกร้อนเป็นหนึ่งในปัญหาที่สำคัญที่สุดในยุคของเรา และการปฏิญาณตั้งคำมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวย่างสำคัญที่ตอกย้ำความเป็นผู้นำในเรื่องสภาวะอากาศมาอย่างยาวนานของเรา ซึ่งถือเป็นก้าวที่รุดไปไกลกว่าเป้าหมายที่ความตกลงตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Paris Climate Agreement) ได้กำหนดไว้” อาร์วินด์ กฤษณะ ประธานและซีอีโอของไอบีเอ็มกล่าว

เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ไอบีเอ็มจะเริ่มเดินหน้าลดการปล่อยมลพิษ วางแผนและควบคุมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดในสำนักงานที่มีอยู่ใน 175 ประเทศ โดยภายในปี 2025 IBM ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 65% เมื่อเทียบกับปี 2010 โดยบริษัทจะจัดหา 75% ของพลังงานไฟฟ้าที่บริษัทต้องใช้ในสำนักงานทั่วโลกจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนภายในปี 2025 และ 90% ภายในปี 2030 นอกจากนี้จะใช้เทคโนโลยีที่อย่างการจับคาร์บอนภายในปี 2025 เพื่อลดปริมาณการปล่อยมลพิษในปริมาณที่เท่ากับหรือมากกว่าระดับมลพิษที่เหลือค้างอยู่

“บริษัทฯ จะมีการคำนวณและรายงานการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างโปร่งใส เช่น เป้าหมายของไอบีเอ็มกำหนดขึ้นจากปริมาณพลังงานที่บริษัทบริโภคจริง ไม่ใช่การซื้อใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ไม่เกี่ยวข้องหรือแยกส่วนออกไป”

NEW YORK, NY – JUNE 16: SVP and Director at IBM Research Arvind Krishna speaks on stage during the 2016 Wired Business Conference on June 16, 2016 in New York City. (Photo by Brian Ach/Getty Images for Wired)

ที่ผ่านมาศูนย์วิจัย IBM ได้เปิดตัวโครงการ Future of Climate ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเร่งการวิจัยพัฒนาโซลูชันที่จะช่วยลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ โดยผนวกความสามารถของ AI ไฮบริดคลาวด์ และ ควอนตัมคอมพิวติ้ง รวมถึงวิทยาศาสตร์เพื่อสู้กับปัญหาสภาพอากาศที่มีความซับซ้อน อาทิ การเพิ่มขึ้นของคาร์บอนฟุตปริ้นท์จากเวิร์คโหลดจากระบบคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลก วิธีการที่จะกำหนดโมเดลและประเมินความเสี่ยงของแพทเทิร์นสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป หรือการพัฒนาโพลิเมอร์ เยื่อบุผิว และวัสดุใหม่ ๆ ที่สามารถจับและดูดซับคาร์บอนโดยตรงจากจุดที่มีการปล่อยมลพิษ เป็นต้น

ทั้งนี้ IBM นับสนุนความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมมาต่อเนื่องหลายทศวรรษ นับตั้งแต่การประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทเป็นครั้งแรกในปี 1917 และตั้งแต่ปี 1990 เป็นต้นมา IBM ได้เริ่มเผยแพร่ผลการบริหารจัดการขยะ การอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน การลดการปล่อยคาร์บอนไดอ็อกไซด์ รวมถึงการพัฒนาโซลูชันนวัตกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบรายงานสิ่งแวดล้อมประจำปีขององค์กร (Corporate Environmental Report)

Source