รู้จักเฟซบุ๊กและ Fan Pageให้ดีขึ้น

ต้นเดือนตุลาคมมีจำนวนผู้ใช้เฟซบุ๊กในไทยสูงถึง 5,420,040 คน คิดเป็นอันดับ 21 ของจำนวนผู้ใช้งานเฟซบุ๊กทั่วโลก แบ่งเป็นผู้ชาย 45% ผู้หญิง 55% โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18-34 ปี ดังนั้นจึงเป็นที่น่าสนใจสำหรับแบรนด์ที่มีกลุ่มเป้าหมายอยู่ในกลุ่มนี้ ข้อมูลจากเว็บไซต์ www.facebakers.com รายงานว่า

คนส่วนใหญ่มักจะคุ้นเคย และจดจำคำว่า Fan Page มากกว่า Facebook Page ซึ่งเป็นชื่อเรียกอย่างเป็นทางการ เพราะเรียกมาตั้งแต่เมื่อครั้ง Facebook ให้บริการสื่อนี้ และให้คลิก Become a Fan แต่เลิกใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 และแทนที่ด้วยคำว่า Like ที่ให้ความรู้สึกสบายใจมากกว่า ผู้บริโภคตัดสินใจง่ายขึ้น เมื่อเทียบกับคำว่า Become a Fan ที่ Facebook ใช้และเพิ่งเปลี่ยนเมื่อต้นปีที่ผ่านมา Like ทำให้คนรู้สึกว่าผูกพันน้อยกว่าแบบในระดับ ”ก็แค่ชอบ” จึงทำให้ Fan Page เกิดขึ้นได้ง่าย