Key Success ของเดลล์ Fan Page

ไม่มีสูตรสำเร็จที่จะ Fan Pageของสินค้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทไหน แต่มีสูตรง่ายๆ ที่ควรตระหนัก ถ้าใครจะทำแฟนเพจบนเฟซบุ๊ก จากกรณีศึกษาของเดลล์ และนั่นคือพื้นฐานที่เพียงคุณทำให้ได้ ก็เท่ากับสำเร็จไปแล้ว แต่เหนืออื่นใด Life Cycle ของ Fan Page จะอยู่นานแค่ไหน ก็ต้องขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละแบรนด์ที่แตกต่างกันไป

  สำหรับเดลล์ คีย์ซัคเซสจากสิ่งที่ทำ และเป็นบทเรียนให้กับผู้สนใจ มีประมาณนี้

 • รู้จักโพสิชันนิ่งของแบรนด์ แล้วใส่ความรู้สึกให้เป็นคนคนหนึ่ง มีเอกลักษณ์ชัดเจน กรณีนี้เดลล์กำหนดให้เป็นคนทันสมัย และเหนือชั้น เพื่อให้สอดคล้องกับเดลล์ของคุณ ตัวตนของคุณ
 • รู้ว่าลูกค้าคือใคร
 • รู้จักพฤติกรรมลูกค้า
 • รู้ข้อจำกัดของตัวเอง เช่น มีงบน้อย ผิดพลาดได้ ขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด
 • รู้จังหวะและอารมณ์ หาความพอดีของการสื่อสารระหว่างแบรนด์กับลูกค้าให้เจอ
 • มีข้อห้ามชัดเจน เช่น ไม่พูดถึงคู่แข่งโดยเด็ดขาด
 • เข้าใจกลไกของเครื่องมือที่ใช้ทำตลาด กรณีนี้รู้ว่าคนเล่นเฟซบุ๊กส่วนใหญ่ทำอะไร แล้ว Fan Page ของเดลล์เป็นอย่างไร
 • มีการมอนิเตอร์คำถาม คำพูดที่โพสต์ สิ่งที่ตอบ ทั้งหัวเรื่องและอารมณ์ นำมาสรุป วิเคราะห์ เพื่อความชัดเจนในการสื่อสารต่อๆ ไป
 • ต้องรู้ว่าโลกออนไลน์ยังเป็นเรื่องของคนกลุ่มเล็กในสังคม ท้ายที่สุดจึงต้องนำไปใช้ประโยชน์ให้แฟนแสดงตัวตนและเชื่อมโยงสูงออฟไลน์ เพื่อให้เกิดผลทางการตลาดแบบครบ 360 องศา
 • อย่ามุ่งแต่ขายสินค้า แม้ความหวังสูงสุดของการทำ Fan Pageจะมุ่งไปสู่การหารายได้ก็ตาม