ฟูจิฟิล์มเสริมทัพแตกไลน์ธุรกิจเครื่องพิมพ์สำหรับอุตสาหกรรม หนุนตลาดบรรจุภัณฑ์ที่กำลังเติบโตตามกระแส E-commerce

ฟูจิฟิล์มเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์ในรูปแบบ Total Printing Solution เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการที่ปัจจุบันการขายสินค้า Online ได้รับความนิยมสูง ผู้ประกอบการหลายรายเริ่มหันมาจับตลาด E-commerce บวกกับที่ผ่านมาผู้บริโภคอยู่บ้านมากขึ้นเจ้าของแบรนด์สินค้าต่างๆ คิดหากลยุทธ์เพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาซื้อสินค้าโดยเฉพาะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและตัดสินใจซื้อสินค้า ส่งผลให้อุตสาหกรรมการพิมพ์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ทำให้ภาพรวมตลาดบรรจุภัณฑ์กลับมาคึกคักอีกครั้ง

นางสาวปิยชนก ศิริมังคละ ผู้จัดการฝ่ายขาย ผลิตภัณฑ์ Graphic Arts บริษัทฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัดเปิดเผยว่า “เมื่อ2-3 ปีที่ผ่านมาอุตสากรรมการพิมพ์มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก มีการปรับตัวตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้ความสนใจกับการสั่งซื้อสินค้า Online เพิ่มมากขึ้น บวกกับแบรนด์สินค้าทั้งหลายหันมาขายสินค้าผ่านทาง Online มากขึ้นทำให้กระแส E-commerce เติบโตเป็นอย่างมาก แล้วยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีที่ผ่านมาผู้บริโภคอยู่บ้านมากขึ้นเจ้าของแบรนด์สินค้ามีการคิดกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาซื้อสินค้าโดยเฉพาะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มความน่าสนใจในการตัดสินใจซื้อสินค้า ส่งผลให้อุตสาหกรรมการพิมพ์ในประเทศไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ทำให้ภาพรวมตลาดบรรจุภัณฑ์กลับมาคึกคักอีกครั้ง ฟูจิฟิล์มในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ได้มีพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบ Total Printing Solution โดยเราจะเน้นคุณภาพของสี ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของงานพิมพ์ เครื่องพิมพ์ดิจิตัล Acuity B1 สามารถสร้างสรรค์งานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง, สามารถพิมพ์งานบนวัสดุที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น กระดาษ, พลาสติก, แผ่นโลหะและกระดาษลูกฟูกที่มีความหนา พร้อมประสิทธิภาพการพิมพ์ที่มีความเร็วสูง สร้างความแตกต่างในตลาดเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ นอกจากนี้เรายังมีเครื่องพิมพ์ระดับอุตสาหกรรมหลากหลายรุ่น เช่น JetPress750S, Onset Acuity B1 และ Acuity Ultra เพื่อให้ผู้ประกอบการเลือกใช้งานตามความเหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างโอกาสพลิกโฉมธุรกิจการพิมพ์เชิงพาณิชย์ได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ทางฟูจิฟิล์มหวังว่าเครื่องพิมพ์ดิจิตัลของฟูจิฟิล์มจะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีทั้งในเรื่องคุณภาพงานพิมพ์สูงระดับพรีเมี่ยม, ความหลากหลายในการพิมพ์, ประสิทธิภาพงานพิมพ์ที่มีความเร็วสูงในราคาที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ สร้างความแตกต่างในตลาดเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท  เพื่อขยายฐานลูกค้าและเจาะตลาดใหม่ๆ พร้อมทั้งยังใส่ใจในสิ่งแวดล้อมโดยการลดการใช้แม่พิมพ์ทำให้ประหยัดต้นทุนการผลิตอีกด้วย