“โลตัส” บริจาคอาหาร-ของใช้จำเป็น สนับสนุนรพ.สนาม และชุมชน ทั่วประเทศ


การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่นี้ เรียกว่ารุนแรงกว่าครั้งก่อนๆ อย่างมาก ทำให้ระบบสาธารณสุขในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเตียงในโรงพยาบาลมีจำนวนไม่พอ บุคลากรทางการแพทย์ที่มีจำกัด ทำให้ตอนนี้ได้เกิดโรงพยาบาลสนามขึ้นหลายแห่งทั่วประเทศ เพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19 ได้เต็มที่

ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้ทางภาคเอกชนต่างร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงิน หรือสิ่งของ ล่าสุด “โลตัส” ได้เดินหน้าสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม หน่วยงานสาธารณสุข และชุมชนทั่วประเทศ ด้วยการมอบน้ำดื่ม อาหารแห้ง และอุปกรณ์ที่จำเป็น อาทิ หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง เจลแอลกอฮอล์

โดยตั้งแต่วันที่ 9 –19 เมษายน พ.ศ. 2564 โลตัสได้บริจาคอาหาร และสิ่งของที่จำเป็นให้กับหน่วยงาน และชุมชนเกือบ 200 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสนาม 13 แห่ง โรงพยาบาล 33 แห่ง ด่านคัดกรองและด่านตรวจ 138 แห่ง รวมถึงชุมชนใกล้เคียงสาขาอีกด้วย

สมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย กล่าวว่า

“ตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เริ่มต้น โลตัสได้ตั้งพันธกิจของเราเอาไว้ 3 ข้อ คือ หนึ่ง ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและเพื่อนพนักงาน สอง มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการ จำหน่ายในราคายุติธรรม และสาม สนับสนุนชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ท่ามกลางการระบาดของโรค COVID-19 ในระลอกล่าสุดที่มีความรุนแรงกว่าที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ทำให้ในหลายจังหวัดมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นเพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วย

โลตัสได้บริจาคอาหาร และของใช้ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลสนามจำนวน 13 แห่ง กล่าวคือ โรงพยาบาลสนาม จังหวัดภูเก็ต, โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ 700 ปี, โรงพยาบาลสนามจอมทอง และโรงพยาบาลสนามอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลสนามขอนแก่น, โรงพยาบาลสนามค่ายธนรัตน์, โรงพยาบาลสนามโคราช, โรงพยาบาลสนามพิษณุโลก, โรงพยาบาลสนามอุบลราชธานี, โรงพยาบาลสนามระยอง, โรงพยาบาลสนามอุดรธานี, โรงพยาบาลสนามสมุทรปราการและ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยพะเยา

นอกจากโรงพยาบาลสนามทั้ง 13 แห่งนี้ โลตัสยังเดินหน้าขยายการสนับสนุนเพิ่มเติมในจังหวัดอื่นๆ ที่มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นในอนาคต เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย สามารถเข้าถึงน้ำดื่ม อาหารแห้ง ของใช้ และอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นต่อไป อีกทั้งยังได้บริจาคน้ำดื่ม และของใช้ต่างๆ ให้กับโรงพยาบาลอีก 33 แห่ง ศูนย์คัดกรอง และด่านตรวจ 138 แห่งด้วย

“เรามุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไป นอกเหนือจากการบริจาคสิ่งของที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลและชุมชนแล้ว ยังมีการช่วยเหลือในรูปแบบอื่นๆ อาทิ สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกรด้วยการรับซื้อสินค้ามาจำหน่ายในสาขา การให้ทุนประกอบอาชีพกับกลุ่มเปราะบาง อาทิ แม่เลี้ยงเดี่ยว เป็นต้น”

นอกจากนี้ จากความกังวลเกี่ยวกับจำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามที่อาจไม่เพียงพอเนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โลตัส จึงได้ร่วมมือกับ SCGP ในการเป็นจุดรับบริจาคกล่องและลังกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อนำไปผลิตเป็นเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี มอบให้กับโรงพยาบาลสนาม

โดยลูกค้าและประชาชนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ และสนับสนุนการผลิตเตียงสนามกระดาษนี้ได้ง่ายๆ เพียงแค่นำกล่อง และลังกระดาษลอกเทปกาว พับให้แบน และมาบริจาคที่จุดรับที่โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาทั่วประเทศ ให้โรงพยาบาลสนามมีเตียงเพียงพอรองรับสำหรับผู้ติดเชื้อ และเป็นอีกแรงใจให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตการณ์คราวนี้ไปได้ด้วยกัน

นอกจากมาตรการในการสนับสนุนชุมชนแล้ว โลตัสยังมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทั้งในสาขา ศูนย์กระจายสินค้า และสำนักงาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคที่มาใช้บริการเพิ่มเติมอีกด้วย อาทิการตรวจคัดกรองอุณหภูมิและการสวมใส่หน้ากากก่อนเข้าสาขาของลูกค้าและพนักงาน รักษามาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าให้ปราศจากการปนเปื้อน การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวทุกบริเวณเป็นประจำทุกๆ 2 ชั่วโมง และการมีถุงมือพลาสติกให้บริการลูกค้าในแผนกอาหารสด เป็นต้น