คณะกรรมการไปรษณีย์ไทย ประกาศแต่งตั้ง “ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์” เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

คณะกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีมติแต่งตั้งให้ “ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์” เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริษัท โดยการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีวาระ 4 ปี ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

สำหรับ ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ มีประสบการณ์การทำงานด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล มากว่า 25 ปี ได้รับการยอมรับในวงการสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงมีบทบาทด้านการพัฒนาและบริหารธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งก่อนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  ดร.ดนันท์  เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและบริการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดูแลผลิตภัณฑ์ใน 6 กลุ่มหลัก ทั้ง Datacom, Voice, Internet, Cloud& Data Center, IT Security และ e-Business รวมถึงเป็นผู้ขับเคลื่อนระบบความปลอดภัยด้านไอที ระบบคลาวด์และบิ๊กดาต้า การให้บริการธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ตลอดจนเคยรับผิดชอบงานทางด้านวิศวกรรมและวางแผนระบบสื่อสารผ่านเคเบิลใยแก้ว ระบบเคเบิลใต้น้ำ และระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมในช่วงแรก ๆ  ที่ประเทศไทยเริ่มมีการวางระบบโครงข่ายด้านโทรคมนาคมเพื่อรองรับการสื่อสารในยุคใหม่ในช่วงปี พ.ศ. 2539

ทั้งนี้ ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) (เกียรตินิยม) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA-Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Telecommunications Engineering) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Electrical and Systems Engineering) มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Electrical and Systems Engineering) มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ติดตามข่าวสารไปรษณีย์ไทยเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th

เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ทวิตเตอร์ : @Thailand_Post

ไลน์ออฟฟิเชียล : @ThailandPost