โรงเรียนไบรท์ตัน คอลเลจ ประเทศอังกฤษ ได้รับการเลือกให้เป็นโรงเรียนยอดเยี่ยมแห่งทศวรรษของอังกฤษโดย The Sunday Times

โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ เป็นโรงเรียนในเครือของ โรงเรียนไบรท์ตัน คอลเลจ ประเทศอังกฤษ และเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโรงเรียนไบรท์ตันที่ตั้งอยู่ ในประเทศอังกฤษ แถบตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ ประเทศอังกฤษ

ได้รับเลือกจากหนังสือพิมพ์ The Sunday Times ให้เป็นโรงเรียนยอดเยี่ยมแห่งทศวรรษ ในปี พ.ศ. 2563 และได้รับรางวัลด้านการศึกษาที่มีชื่อเสียงที่สุด โดยเฉลี่ยแล้วนักเรียนหนึ่งในหก ของไบรท์ตัน จะได้รับข้อเสนอให้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดและเคมบริดจ์ ในช่วงหกปีที่ผ่านมา

โดยรวมแล้วนักเรียน 98% ของไบรท์ตัน ได้รับข้อเสนอจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ อังกฤษ เช่น Imperial, LSE และ UCL ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมานักเรียนชั้น Year 13 ในครอบครัวไบรท์ตัน ได้ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดากว่า 30 แห่ง รวมถึงสถาบัน Ivy League เช่น Brown, Columbia, Dartmouth, Harvard และ University of Pennsylvania

“ไบรท์ตัน คอลเลจ ไม่เพียงสร้างคนฉลาดเท่านั้น แต่ยังสร้างคนดีให้สังคมด้วย

โรงเรียนฯ ได้ปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับความท้าทายที่หลากหลายตลอดทศวรรษ ที่ผ่านมา เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนไม่เพียงแต่จะมีผลการเรียน GCSE และ A-Level ที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น แต่มีความเข้าใจโลก มีความสุขและเห็นคุณค่าของตนเอง สามารถประสบความสำเร็จได้เหนือกว่าความคาดหวังของผู้ปกครอง”

โดย The Sunday Times

มิสเตอร์ ไมค์ วอลตัน, ครูใหญ่ ของโรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ได้ร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับไบรท์ตัน ที่ประเทศอังกฤษ เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนไบรตันในประเทศไทย จะได้สัมผัสประสบการณ์การศึกษาระดับโลกแบบเดียวกับมาตรฐานที่ได้รับรางวัลจาก The Sunday Times โรงเรียนฯ มีแนวความคิดที่จะสร้างความมั่นใจ ใฝ่รู้ และจิตใจที่ดีงามให้เด็กไทยเพื่อสร้างความแตกต่างเชิงบวกให้กับโลกของเรา ด้วยคุณภาพการสอน ที่โดดเด่นควบคู่ไปกับโอกาสในการเรียนหลักสูตรที่หลากหลายได้พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ และการพัฒนาส่วนบุคคลซึ่งเป็นจุดเด่นของโรงเรียนไบรท์ตันมาตลอด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร: 02-300 9600

อีเมล์: admissions@brightoncollege.ac.th

เว็บไซต์:  https://brightoncollege.ac.th/

LINE: @brightoncollegebkk