4 ม.ค. 54 เหตุวุ่นวายปะทุ ไฟไหม้ - ภัยสงคราม - โรคระบาด มาครบชุด


by admin
14-12-2010 00:00:00

โหรภิญโญ เตือนจับตาต้นปี “4 ม.ค.54” เป็นต้นไป เค้าลางความวุ่นวายจะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปถึงพฤษภาคม ปีนี้มีอุปราคาเกิดขึ้นถึง 6 ครั้ง ให้ระวังปัญหาไฟไหม้ครั้งใหญ่ การวางเพลิง การก่อกวน คดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญ ภัยสงคราม โรคระบาดใหม่ และการสูญเสียบุคคลสำคัญในระดับสูง ดินฟ้าอากาศแปรปรวน แล้ง-ท่วม หนักกว่าปี 2553

เกิดสุริยุปราคา 6 ครั้ง
สูญเสียผู้นำศาสนา-อุบัติภัย

อาจารย์ “ภิญโญ พงศ์เจริญ” ผู้บุกเบิกการทำนายชะตาด้วยโหราศาสตร์ไทยผนวกกับการเกิดอุปราคาในบอกว่าปี 2554 นี้จะเกิดปรากฏการณ์ “อุปราคา” ถึง 6 ครั้ง แต่ละครั้งจะส่งผลให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับน้ำและไฟ ปัญหาอุบัติเหตุหมู่ โดยเฉพาะการเกิดอุปราคาในครั้งแรกวันที่ 4 ม.ค.54 จะเป็นการเกิดอุปราคาเป็น “สุริยุปราคา” จะเริ่มเห็นเค้าลางไม่ดี เช่นจะมีเหตุการณ์การเกิดการสูญเสียผู้นำในวงการศาสนา เกิดปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับนิกายต่างๆ เกิดพายุครั้งใหญ่ เกิดมีอุบัติเหตุครั้งสำคัญ มีอุบัติภัยทางทะเลและทางอากาศ บังเกิดความยุ่งยากจากต่างประเทศและมีปัญหาเกี่ยวกับดินแดนอาณาเขตที่มีแนวโน้มจะบานปลาย”

บ้านเมืองไม่สงบตั้งแต่ต้นปี
ดวงชะตาบ้านเมืองในปี 2554 จะเกิดปัญหาบ้านเมืองไม่สงบ เกิดปัญหาการนัดหยุดงาน เกิดการประท้วง ตั้งแต่ต้นปี ไปจนถึงปลายเดือนเมษายน 2554 จากนั้นเมื่อดาวพฤหัสฯ ย้ายออก บ้านเมืองจะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติในเดือนพฤษภาคม แต่จะต้องจับตาว่าวงการการเมืองจะรัฐบาลจะสามารถ “กุมอำนาจ” ได้ต่อไปหรือไม่ เพราะหากหาทางออกที่ดีได้บ้านเมืองจะก้าวเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ก็กินเวลาเพียงแค่ 4 เดือนคือตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2554

เกิดพายุหมุน
เมื่อก้าวเข้าสู่เดือนตุลาคม 2554 รัฐบาลหรือผู้เกี่ยวข้องต้องเตรียมพร้อมเรื่องสาธารณภัยเพราะปีนี้จะเกิดปัญหาภัยธรรมชาติครั้งใหญ่และจะมีความรุนแรงกว่าปีที่แล้วมาก โดยเฉพาะปัญหาการเกิดพายุหมุน พายุขนาดใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นจะมีให้เห็นในปีนี้

เกิดปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศ ซึ่งในปีที่ผ่านมาถือว่าท่วมหนักกว่าปี 2553 และจะเป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลจะต้องมีการใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับเรื่องไฟและน้ำในโครงการต่างๆ และมีการจัดเก็บภาษีอากรเพิ่มขึ้น จะกระทบกระเทือนการดำรงชีวิตของประชาชน

โรคระบาดหนักปลายปี
ผลจากปัญหาภัยธรรมชาตินี้จะเริ่มปรากฏชัดเจนตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมไปจนถึงปลายปี ยังเป็นสาเหตุของการเกิดโรคทางปากและทางเท้า จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บระบาด มีเชื้อโรคใหม่เกิดขึ้น ประชาชนจะเจ็บป่วย มีโรคภัยไข้เจ็บแพร่หลายเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลและผู้นำระดับสูงจะออกมาแสดงบทบาทให้ความช่วยเหลือประชาชนไม่เช่นนั้นจะถูกชุมนุมกดดันประท้วงอย่างหนัก

ระวัง มิ.ย. อุบัติภัยรุนแรง
แม้ประเทศไทยจะตั้งอยู่บนรอยเลื่อนหลายแห่ง แต่ด้วยสภาพภูมิประเทศที่ดีทำให้เหตุการณ์แผ่นดินไหวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตมากนัก แต่คนที่อยู่ทางภาคเหนือ ภาคตะวันตกและภาคกลางบางส่วนต้องระวัง จะพบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะจากการโคจรของดวงจันทร์ที่จะเกิดจุดจันทร์ดับในวันที่ 2 มิถุนายน เวลา 04.03 น.ถือเป็นสุริยุปราคา จะก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับความเสียหายเกี่ยวกับแผ่นดิน การสูญเสียที่ดิน แผ่นดินไหว แผ่นดินทรุดและถล่ม อาคารตึกรามบ้านช่องสิ่งก่อสร้างพังทลาย พืชผลทางการเกษตรเสียหาย ดินแดนอาณาเขตมีปัญหา รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับน้ำ ใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรที่ต้องแก้ไข

เกิดโรคภัยระบาดมีคนล้มตายเพิ่มขึ้น บุคคลสำคัญของประเทศถึงแก่กรรม เกิดการฉกฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบเกิดขึ้นทั่วไป จนทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างชนชั้นมากขึ้น เกิดปัญหาว่างงาน การประท้วง นัดหยุดงานครั้งใหญ่ ธุรกิจและการงานประสบกับปัญหา เช่น การขาดทุน งานบริการที่เคยโดดเด่นกลับทรุดลงอย่างเห็นได้ชัด

ภัยทะเล-อากาศ
ที่ต้องต้องระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับการเกิดอุปราคาครั้งนี้ คือจะมีอุบัติภัยทางทะเลและทางอากาศ อากาศยานตกได้รับความเสียหาย บังเกิดความยุ่งยากจากต่างประเทศแดนไกลและดินแดนอาณาเขต เนื่องจากเป็นจันทรุปราคาในเรือนศุภะ จึงควรดูแลสุขภาพอนามัยของผู้นำทางจิตวิญญาณและสตรีผู้สูงศักดิ์ให้ดี เพราะจะเจ็บป่วยหรือสูญเสีย นำความเศร้าโศกมาสู่ประชาชนได้

สูญเสียบุคคลสำคัญการเงิน
สุขภาพของประชาชนและโครงการเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนถูกกระทบกระเทือน รัฐบาลอับโชค นายกรัฐมนตรี รัฐบุรุษ และผู้นำในระดับสูง รวมไปถึงผู้ปกครองที่ดำรงอำนาจอยู่จะเกิดอันตราย บุคคลที่มีชื่อเสียงจะป่วยหนักหรือถึงแก่กรรม การเงินของประเทศจะถูกกระทบกระเทือนได้รับความเสียหาย บังเกิดความล้มเหลวทางการเงินและการค้าครั้งใหญ่ อาจเกิดขึ้นส่งผลกระทบไปทั่ว ธนาคารและสถาบันทางการเงินตกอยู่ในฐานะคับขัน เกิดความผันแปรในทางภาษีอากร นายธนาคารหรือนักการเงินผู้มีอิทธิพลถึงแก่กรรม

พฤศจิกายน ระวังน้ำท่วมใหญ่
เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงเดือนตุลาคมจะมีเหตุการณ์น้ำท่วม จะหนักกว่าปี 2553 พอย่างสู่เดือนพฤศจิกายนเหตุการณ์น้ำท่วมจะยังคงมีอยู่และจะท่วมหนักกว่าเดิมเนื่องจากในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.10 น จะเกิดสุริยุปราคาอีกครั้ง โดยบังเกิดขึ้นในราศีพิจิกรูปแมงป่อง เวลากลางวัน ราศีพิจิกเป็นราศีชั้น 2 ชนิดสถิตราศี มีผลคงอยู่ได้นาน จะส่งผลทำให้เกิดภัยพิบัติใหญ่โต เกิดโรคภัยระบาด มีคนล้มตายเพิ่มขึ้น บุคคลสำคัญของประเทศถึงแก่กรรม

เจอสึนามิ
อุปราคาเกิดขึ้นในราศีพิจิกซึ่งเป็นธาตุน้ำ ก่อเกิดปัญหาวาตภัยและอุทกภัยที่รุนแรง ในเดือนนี้ประเทศไทยอาจจะพบกับ “สึนามิ” เกิดพายุหมุนและฝนฟ้าคะนองอย่างรุนแรง บางพื้นที่เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมสร้างความเสียหายให้กับประชาชนจำนวน เกิดอุบัติภัยในแม่น้ำทะเลมหาสมุทร รัฐบาลประสบปัญหาอย่างรุนแรงขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม อาชีพเกี่ยวกับน้ำ น้ำเมา ของเหลวมีปัญหา โรคภัยไข้เจ็บยังระบาดอย่างหนักทำให้คนตายเพิ่มขึ้นจากโรคภัยที่มาจากน้ำและของเหลว การค้าและเกษตรกรรมเสียหาย

อาถรรพ์หมายเลข 8
ที่สำคัญการเกิด อุปราคาในครั้งนี้เกิดขึ้นในภพที่ 8 ของดวงเมือง หมายถึง การตาย ดังนั้น เมื่อเกิดอุปราคาในภพที่ 8 จะบังเกิดความอับโชคแก่ผู้นำ ผู้ใหญ่ในบ้านเมือง และรัฐบาล ถ้าเป็นสุริยุปราคาจะส่งผลให้บุคคลสำคัญบางคนจะถึงแก่กรรมหรือไม่ก็เป็นผู้อยู่ในราชตระกูล ชนชั้นสูง ถ้าเป็นจันทรุปราคาจะเกิดการตายในหมู่ชนสามัญหรือสตรีผู้มีชื่อเสียง สุขภาพของประชาชนของประเทศเสื่อมโทรม เกิดโรคระบาด ประชาชนเจ็บไข้ เกิดอาชญากรรมร้ายแรง เกิดความปั่นป่วนในวงการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งมรดก กฎหมายมรดก ความสัมพันธ์ทางการเงินกับต่างประเทศ ความลับของรัฐบาลจะถูกเปิดเผย

จับตาอุปราคาครั้งสุดท้าย ครั้งที่ 6 เกิดในวันที่ 1ธันวาคม 2554 เวลา 21.38 น.จะส่งต่อการเกิดภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับดิน การสูญเสียที่ดิน แผ่นดินทรุด แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม การพังทลายของดิน อาคารตึกรามบ้านช่องสิ่งก่อสร้างพังทลาย ดินแดนอาณาเขตมีปัญหา การค้าขาย การเกษตรกรรม พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินและน้ำอุปโภคบริโภค น้ำที่ใช้ในการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรยังเป็นปัญหาหลักที่ต้องแก้ไข เกิดการฉกฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบเกิดขึ้นทั่วไป

เกิดเหตุเศร้าโศก
บันเทิงสะดุด

แต่อุปราคาครั้งนี้มีดาวหนุนส่งการติดต่อค้าขายระหว่างถิ่น มีคนไปมาหาสู่มากมายมิได้ขาด เช่น เปิดโรงมหรสพ สถานเริงรมย์ บาร์ ไนต์คลับ โรงแรม สโมสร ภัตตาคาร คอฟฟี่ช็อป สถานบริการ อาบอบนวด ธุรกิจการบันเทิง โรงภาพยนตร์ ศิลปิน นักแสดง ตลาด ศูนย์การค้า เปิดกิจการนำเที่ยว

แต่เมื่อเกิดอุปราคาขึ้นในฤกษ์นี้ งานบริการงานรื่นเริงบันเทิงใจที่เคยโดดเด่นกลับทรุดลง และเกิดปัญหาขาดทุน ทั้งในกิจการศูนย์การค้า ภัตตาคาร โรงแรม สถานบริการอาบอบนวด ภาพยนตร์ วิดีโอ ร้านเสริมสวย เครื่องสำอาง หยุดชงัก เกิดความความสูญเสียบุคคลในวงการบันเทิง

ประชาชนจะลุ่มหลงในอบายมุขตามการโฆษณาชวนเชื่อ ทำเกิดให้เกิดปัญหาสังคมเกิดขึ้นตามมามากมาย

เดือนมกราคม
เกิดอุปราคาในวันที่ 4 มกราคม ทำให้ทั้งเดือนมีแต่ความยุ่งยากสลับซับซ้อน เกิดความยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องกรรมกรผู้ใช้แรงงาน มีการนัดหยุดงาน เป็นห้วงเวลาที่เกิดการประท้วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง การติดต่อสื่อสาร การขนส่ง เช่น กระทรวงคมนาคม กรมกองต่างๆ การขนส่ง การสื่อสาร การรถไฟ เป็นต้น

เดือนกุมภาพันธ์
เกิดอุปราคาในช่วงต้นปียังส่งผลอยู่ จะทำให้ผู้ปกครองประเทศปวดหัวกับปัญหา อาชญากรรมที่เกิดขึ้น รวมไปถึงโรคภัยไข้เจ็บในคนและสัตว์ระบาดอย่างหนัก เกิดความยุ่งยากในวงการศาสนา วงการการศึกษา กฎหมาย และการแพทย์ รวมไปถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเดินทางท่องเที่ยวทั้งทางทะเล ทางพื้นดินและทางอากาศ ดังนั้นการเดินทางจึงควรระมัดระวังอย่างยิ่ง

เดือนมีนาคม
จะเกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างฉับพลัน ทำให้เกิดลมพายุทำลายล้างที่รุนแรง หนาวจัด การเดินทาง การขนส่ง การติดต่อสื่อสาร การบินเกิดปัญหา รัฐสภาจะตกต่ำถูกครอบงำโดยผู้มีอิทธิพลและผลประโยชน์ มีปัญหายุ่งยากในการร่างกฎหมาย กฎหมายหลายฉบับมีปัญหา คณะพรรคการเมืองมีการแตกแยกอย่างชัดเจน

เดือนเมษายน
ปัญหาความขัดแย้งจะเกิดขึ้นกับรัฐบาล ทั้งพรรคร่วมรัฐบาลและฝ่ายตรงข้าม และนำความยุ่งยากให้กับผู้นำ บุคคลสำคัญ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาล ตลอดจนประชาชน ในเดือนนี้ทำให้เกิดความผันแปรครั้งสำคัญทางการเมือง มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการค้าได้รับผลกระทบกระเทือน

เดือนพฤษภาคม
เป็นเดือนที่เกิดความยุ่งยากอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ทำให้เกิดปัญหาเรื่องที่ดินทำกินและน้ำอุปโภคบริโภค น้ำที่ใช้ในการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร โลกธุรกิจถูกก่อกวนหรือถูกกระทบกระเทือน รัฐบาลมีคะแนนนิยมตกต่ำลงเพราะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลังสุขภาพของประชาชนและโครงการเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนถูกกระทบกระเทือน อำนวยความอับโชคให้กับรัฐบาล นายกรัฐมนตรี รัฐบุรุษ และบางครั้งกับผู้นำในระดับสูง

เดือนมิถุนายน
มีอุปราคาถึง 2 ครั้ง ระวังจะเกิดไฟไหม้ครั้งสำคัญ มีเรื่องทำให้จิตใจของพวกผู้ชายวุ่นวาย เกิดเหตุฆาตกรรมสำคัญ บางครั้งเกิดการปะทะของกองกำลังต่างๆ อาจเกิดภัยสงคราม เกิดการตายของประชาชนและบุคคลสำคัญในระดับสูง อากาศยังร้อนจัด ฝนแล้ง มีการใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับเรื่องไฟและน้ำในโครงการต่างๆ และมีการจัดเก็บภาษีอากรเพิ่มขึ้น ประชาชนถูกกระทบกระเทือนในการดำรงชีวิต

เดือนกรกฏาคม
กฎหมายหลายฉบับมีปัญหา พรรคการเมืองเกิดการแตกแยกอย่างชัดเจน มีปัญหายุ่งยากกับประเทศเพื่อนบ้าน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถูกรบกวนและผันแปร เกิดปัญหาเกี่ยวกับสนธิสัญญาหรือพันธไมตรีกับมิตรประเทศ ผู้ปกครองที่ดำรงอำนาจอยู่จะเกิดอันตราย บุคคลที่มีชื่อเสียงจะป่วยหนักหรือถึงแก่กรรม

เดือนสิงหาคม
ปัญหาทางด้านการเมืองระหว่างประเทศ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับต่างประเทศ การคมนาคม การติดต่อสื่อสารจะยังคงมีปัญหา ส่วนกองทัพกองกำลังมีการเคลื่อนไหวอย่างเห็นได้ชัด จะมีปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรงเกิดขึ้น หรือเกิดอุบัติเหตุทำให้มีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน นำความอับโชค ความเศร้าโศก ความเสื่อมโทรมมาสู่สังคม โรงพยาบาล โรงงาน สถานการกุศล อาจถูกกระทบกระเทือน มีอาชญากรรมลึกลับซับซ้อนเกิดขึ้น

เดือนกันยายน
เกิดปัญหาและความยุ่งยากเกี่ยวกับการการเงิน ธนาคาร การส่งออกจะมีปัญหา และในช่วงนี้อาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับการค้นพบขุมทรัพย์ใต้ดินโดยบังเอิญ

เดือนตุลาคม
การเดินทาง การติดต่อ การขนส่ง การสื่อสาร และจะเกิดปัญหาความยุ่งยากในวงการสื่อสารมวลชน การขนส่งมวลชน วงการการศึกษา หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ นักเขียน ผู้พิมพ์โฆษณาและนักจัดรายการทางสื่อมวลชนต่างๆ ซึ่งคนในวงการที่กล่าวมาแล้วให้ระวังจะอุบัติเหตุ

เดือนพฤศจิกายน
เดือนนี้จะเกิดวิวาทะ มีความคิดเห็นที่รุนแรง พร้อมกับการใช้กำลังอาวุธ มีปัญหาด้านการเงินและความรัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความศรัทธา ความคิด เกิดการเป็นปฏิปักษ์ต่อวงการศาสนา ปรัชญา นักบวชเกิดการแตกแยก เป็นต้น

เดือนธันวาคม
คนวงการบันเทิง ศิลปินมีปัญหา เกิดการสูญเสียบุคคลสำคัญในวงการ ธุรกิจและการงานด้านบันเทิงประสบกับการขาดทุน งานบริการ งานรื่นเริงบันเทิงใจที่เคยโดดเด่นกลับทรุดลงอย่างเห็นได้ชัด เกิดปัญหาค่าครองชีพ มีการแตกต่างชนชั้น มีการนัดหยุดงาน คนว่างงานมากขึ้น ประชาชนจะลุ่มหลงในอบายมุขตามการโฆษณาชวนเชื่อ ทำเกิดให้เกิดปัญหาสังคมเกิดขึ้นตามมามากมาย

รู้เท่าทันเพื่อรับมือ
อาจารย์ภิญโญ กล่าวทิ้งท้ายว่า การรู้อนาคตจึงมีประโยชน์ ทำให้สามารถเตรียมพร้อมทั้งกายใจในการรับมือกับอนาคต จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของอนาคต คือรับมือได้ทั้งในทางที่ดีและไม่ดี สิ่งที่ไม่ดีจะได้เตรียมพร้อมในการป้องกันแก้ไขและลดโอกาสความล้มเหลวอันไม่พึงประสงค์ สิ่งที่ดีจะได้ช่วยเพิ่มโอกาสให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ เมื่อสำเร็จแล้วจะได้ใช้ความสุขุมรอบคอบในการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างชาญฉลาด

ตรวจคำทำนาย

คำทำนายของ อ.ภิญโญ เมื่อปลายปี 2552 ในนิตยสาร POSITIONING พบว่า

เดือนเมษายน จะเกิดความขัดแย้งทางการเมือง เกิดการผันแปรทางการเมือง พรรคการเมืองแตกแยกอย่างชัดเจน

เดือนพฤษภาคม 2552 ทำนายว่า จะเกิดปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน น้ำอุปโภคบริโภค ปรากฏว่าช่วงเวลาดังกล่าวเกิดปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก ในขณะเดียวกันก็ทำนายการเมืองว่าจะถูกก่อกวนและกระทบกระเทือน รัฐบาลมีคะแนนตกต่ำ ก็เกิดเหตุการ “นปช.” ลุกขึ้นมาเผาบ้านเผาเมืองทำให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะงัก

ตุลาคม-พฤศจิกายน เคยพยากรณ์ว่า ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม – 29 พฤศจิกายน 2553 จะเกิดอุบัติภัยและภัยธรรมชาติเกี่ยวกับน้ำและลมครั้งยิ่งใหญ่ มีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก เกิดอุบัติภัยเกี่ยวกับดิน เกิดแผ่นดินไหว แผ่นดินทรุด แผ่นดินแยก แผ่นดินถล่ม เครื่องบินตกและทำให้คนตายจำนวนมาก

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter