เปิดข้อสรุป “ฟู้ดเดลิเวอรี่” หั่นค่า GP เหลือ 25% อุ้มร้านอาหาร 1 เดือน เริ่ม 1 มิ.ย.

Photo : Shutterstock
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) เผยแนวทางความช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร หลังพบข้อร้องเรียนผู้ประกอบธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ มีการเรียกเก็บค่า GP หรือค่าธรรมเนียมในการให้บริการจากผู้ประกอบร้านอาหารในอัตราที่สูงถึง 30-35%

โดยหลังจากการขอความร่วมมือในที่ประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจให้บริการดิจิทัลเเพลตฟอร์มรับและส่งอาหาร (Food Delivery) จำนวน 5 ราย ได้แก่ Grab, LINEMAN, Gojek, Foodpanda และ Robinhood ได้ตกลงให้ความร่วมมือลดค่า GP เป็นระยะเวลา 1 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2564 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร

โดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารรายย่อย (SMEs) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ไม่สามารถให้บริการนั่งรับประทานในร้านได้ตามปกติ

Photo : Shutterstock

สขค. ยังคงจับตาดูสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID–19 อย่างใกล้ชิด หากธุรกิจร้านอาหารยังมีแนวโน้มได้รับผลกระทบต่อไป จะมีการขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจให้บริการดิจิทัลเเพลตฟอร์มรับ และส่งอาหาร (Food Delivery) ปรับลดอัตราค่า GP ต่อไปอีก

โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • Grab ปรับลดค่า GP จากเดิม 30% ลดเหลือ 25% ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2564 โดยร้านอาหารจะต้องลงทะเบียน และกำหนดให้ส่วนลด 100 ออเดอร์แรกต่อร้านค้า
  • Foodpanda ปรับลดค่า GP จากเดิม 30% ลดเหลือ 25% ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2564 ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยร้านอาหารไม่ต้องลงทะเบียน
  • LINE MAN ปรับลดค่า GP จากเดิม 30% ลดเหลือ 25% ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2564 ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยร้านอาหารต้องลงทะเบียน และกำหนดให้ส่วนลดยอดขาย 10,000 บาทแรกต่อร้านค้า
  • Gojek ปรับลดค่า GP จากเดิม 30% ลดเหลือ 25% ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน 2564 โดยร้านอาหารต้องลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 24–30 พฤษภาคม 2564
  • Robinhood ไม่เก็บค่า GP และช่วยทำโปรโมชันให้กับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร

ผู้ประกอบการบางรายไม่เรียกเก็บค่า GP สำหรับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่ส่งอาหารเองหรือให้มารับอาหารที่ร้านค้า

หากยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID–19 ต่อไป สขค. จะขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจ Food Delivery ปรับลดอัตราค่า GP ต่อไปอีก และจะมีการกำกับดูแลอัตราค่า GP และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าโฆษณา ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการขาย เป็นต้น ที่มีการเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารอย่างเป็นธรรม

หากผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารพบว่าผู้ประกอบธุรกิจ Food Delivery มีการเรียกเก็บค่า GP และค่าธรรมเนียมอื่นๆ อย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า จะมีโทษปรับทางปกครอง ในอัตราไม่เกิน 10% ของรายได้ในปีที่กระทำความผิด และสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า สขค. โทร. 02-199-5444 หรือทางเว็บไซต์ www.otcc.or.th