กรุงไทยพานิชประกันภัย รับรางวัล บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2563

ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ เคพีไอ (KPI) เข้ารับรางวัล “บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ลำดับที่ 3 ประจำปี 2563” ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ในรูปแบบไฮบริด ผ่านระบบออนไลน์ ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี จากผลการทำงานที่พัฒนาอย่างก้าวหน้าทำให้ เคพีไอได้รับรางวัลมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานในสภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างมืออาชีพ บนพื้นฐานการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและใส่ใจต่อการพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อมอบบริการที่ดีเยี่ยมจนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าและประชาชนอย่างต่อเนื่อง