พรูเด็นเชียล ประเทศไทย สนับสนุนคนไทยให้มั่นใจในทุกสถานการณ์ เปิดตัวบริการพิเศษ “กู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ผ่านช่องทางดิจิทัล”

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (พรูเด็นเชียล ประเทศไทย) เปิดตัวบริการพิเศษใหม่ “กู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ (Policy Loan) ผ่านช่องทางดิจิทัล” ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือในเรื่องการเงิน และเพิ่มเติมความอุ่นใจให้ลูกค้าสามารถจัดการเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตไปด้วยกัน

โดยการเปิดบริการพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นของพรูเด็นเชียล ประเทศไทย ที่ตั้งใจปรับปรุงและนำเสนอประสบการณ์ในรูปแบบดิจิทัลที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของลูกค้าทุกคน

ในฐานะบริษัทประกันภัยชั้นนำของประเทศไทย พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เชื่อว่าบริษัทฯ มีหน้าที่ในการสนับสนุนและพัฒนาสังคมไทย ตลอดจนสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนไทยทุกคน ซึ่งรวมไปถึงลูกค้าของบริษัทฯ ที่เป็นเสมือนหัวใจหลักของพรูเด็นเชียล โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชันต่าง ๆ ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

นางสาวเปสลารี ธีระสาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานลูกค้า พรูเด็นเชียล ประเทศไทย กล่าวว่า “ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาด สังคมไทยก็ต้องเผชิญกับความท้าทายด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความท้าทายจากปัญหาทางการเงิน โดย พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ในฐานะบริษัทประกันที่มุ่งมั่นปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย จึงได้เปิดบริการ “กู้ยืมเงินตามกรมธรรม์” ในรูปแบบดิจิตอลเพื่อสนับสนุนลูกค้าของบริษัทฯ ให้ได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้นในการกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์

ลูกค้าที่ต้องการกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์สามารถยื่นเรื่องขอกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-submission) บน PRUConnect ที่บัญชี LINE Official Account Prudential ได้ทุกวัน ทุกเวลา โดยไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารทางการเงินหรือผู้ค้ำประกัน ทั้งนี้ระบบ e-application จะดำเนินการและพิจารณาอนุมัติอย่างรวดเร็ว ภายในสองวันทำการเท่านั้น นับว่าช่วยลดข้อจำกัดหรือ ‘pain points’ ของการกู้ยืมเงิน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเอกสารที่ซับซ้อนและระยะเวลาอนุมัติเงินกู้ที่มักจะใช้เวลานานหลังจากส่งเอกสารการสมัคร นอกจากนี้ ผู้ที่สมัครบริการฯ ยังคงได้รับสิทธิตามกรมธรรม์เช่นเดิม และยังได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เพิ่มเติม อาทิ อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ และความยืดหยุ่นในการชำระหนี้คืนอีกด้วย

ลูกค้าของพรูเด็นเชียล ประเทศไทยที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ผู้ถือกรมธรรม์ที่ยังคงสถานะมีผลบังคับและมีมูลค่าเงินสดตามเงื่อนไข สามารถยื่นสมัครบริการฯ ตรวจสอบจํานวนเงินที่สามารถกู้ยืมและดอกเบี้ยได้ด้วยตนเอง ผ่าน PRUConnect บน LINE Official Account Prudential ได้แล้วตั้งแต่วันนี้*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า พรูเด็นเชียล ประเทศไทย โทร. 1621

* สิทธิและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด