10 สินค้าและบริการแนะนำเมื่อประสบธรณีภัย


by admin
04-05-2011 00:00:00

ข้อเท็จจริงว่าด้วยลักษณะภูมิประเทศของญี่ปุ่นซึ่งตั้งอยู่บนรอยต่อของเปลือกโลก 4 แผ่นจึงเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงธรณีภัย เช่น ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว รวมถึง Tsunami ซึ่งล่าสุดได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นขนาด 9.0 ริกเตอร์ ในช่วงบ่ายวันที่ 11 มีนาคม 2011 ซึ่งมี Tsunami ขนาดยักษ์อีกหลายลูกกระทบชายฝั่งตลอดแนวตะวันออกของประเทศพบผู้เสียชีวิตหลายพันคน ผู้ได้รับบาดเจ็บ และสูญหายอีกจำนวนมาก (ยังไม่สามารถระบุตัวเลขที่แน่นอนได้ในขณะนี้)

กระนั้นก็ตาม ญี่ปุ่นได้ทุ่มเทพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากธรณีภัยเหล่านี้ เช่น ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยที่แม่นยำ อาคารที่มีโครงสร้างแข็งแกร่งต้านทานแผ่นดินไหว ตลอดจนระเบียบวินัยของชาวญี่ปุ่นและความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องในการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว มีส่วนช่วยพยุงสถานการณ์ไม่ให้เลวร้ายลงไปอีก

ท้ายที่สุด สติสัมปชัญญะและการเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาคือกุญแจสำคัญสำหรับการเลือกใช้เทคโนโลยี สินค้า และบริการที่มีอยู่รอบตัวให้เกิดอรรถประโยชน์ และความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตและทรัพย์สินในยามยากลำบากเมื่อเกิดธรณีภัย

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter