หลักทรัพย์บัวหลวง แตกไลน์ธุรกิจ จับเทรนด์ Collaborative Economy เปิดตัว “Freedom Advisor”

หลักทรัพย์บัวหลวงจับเทรนด์Collaborative Economy ร่วมกันทำงานสร้างอาชีพอิสระ “ผู้แนะนำลูกค้า” หรือ IBA ภายใต้ชื่อ “Freedom Advisor by Bualuang Securities” เปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่สนใจเรื่องการลงทุนที่มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไปต่อยอดสร้างรายได้อย่างมั่นคงและขยายฐานผู้ลงทุน ตั้งเป้ายอดสมัครปีแรก 200 คน

นายบรรณรงค์ พิชญากร กรรมการผู้จัดการอาวุโส กิจการค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลให้วิถีชีวิตการทำงานของผู้คนในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป สะท้อนได้จาก “กลุ่มคนรุ่นใหม่”ที่เทรนด์การทำงานแบบอิสระ เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เพราะมีความอิสระในการเลือกรับงาน และสามารถจัดสรรเวลาการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างสมดุล (Work-Life Balance) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทำให้คนสามารถทำงานที่ไหนเวลาใดก็ได้ ขณะเดียวกันกลุ่มคนทั่วไปที่อาจได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เริ่มมองหาช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มเติมจากอาชีพเสริมหรือหันมาให้ความสำคัญกับการออมเงินและการลงทุนเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของรายได้มากขึ้นและที่สำคัญคือการที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆ ที่สามารถอำนวยให้คนแต่ละกลุ่มมาทำงานร่วมกันเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จากเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นที่มาให้บริษัทเปิดตัวธุรกิจใหม่ “ผู้แนะนำลูกค้า” (Introducing Broker Agent : IBA) ภายใต้ชื่อ “Freedom Advisorby Bualuang Securities”เพื่อนำร่องสร้างผู้แนะนำการลงทุนอิสระชั้นนำของเมืองไทย โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ด้านการเงินและการลงทุนและมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain License) หรือผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ตามหลักสูตรที่กำหนดมาร่วมอาชีพอิสระที่สร้างรายได้อย่างมั่นคงกับตัวเองและช่วยสร้างฐานผู้ลงทุนไปในวงกว้างมากขึ้นผ่านการทำงานร่วมกับหลักทรัพย์บัวหลวง ในฐานะบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของประเทศ

สำหรับกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ IBA แบ่งออกเป็น “กลุ่มบุคคลธรรมดา” ที่มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไปโดยอาจเป็น 1.นักศึกษาและคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการลงทุน 2.นักวางแผนทางการเงิน ที่มีประสบการณ์วางแผนการลงทุนและประกันภัยให้กับลูกค้า3.บุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้ที่ต้องการมีอาชีพเสริม และ 4.วัยเกษียณ โดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการเงินการลงทุนและรู้จักลูกค้าอยู่แล้ว นอกจากนั้นเรายังเปิดกว้าง สำหรับ “กลุ่มนิติบุคคลทั่วไป” เพียงมีพนักงาน ภายใต้สังกัดที่มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป จำนวน 2 คน เพื่อทำหน้าที่ดูแลและแนะนำการลงทุนให้กับลูกค้า

“ในช่วงปีแรก คาดว่าจะมีผู้สนใจสมัครร่วมงานกับ IBA ประมาณ 100-200 ราย โดยเรามีกระบวนการคัดเลือกและฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้ผู้ที่สนใจจริงกับวิชาชีพแขนงใหม่นี้ เพื่อที่จะเป็นเครือข่ายในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุนและขยายไปสู่การสร้างฐานผู้ลงทุนใหม่ให้เพิ่มขึ้นเราเชื่อมั่นว่าแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ที่เริ่มสนใจลงทุนที่มักแสวงหาเริ่มศึกษาหาข้อมูลกับคนรอบข้างกันก่อนเป็นอย่างแรก โดยกระบวนการ IBA ของหลักทรัพย์บัวหลวงจะตอบโจทย์สร้างความมั่นใจให้กับผู้เริ่มสนใจลงทุนได้ถึง 2 ชั้น คือ 1.มั่นใจในตัวผู้แนะนำ ซึ่งเป็นบุคคลที่รู้จักไว้วางใจกันอยู่แล้ว และยังเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับแหล่งข้อมูลความรู้การลงทุนที่อัปเดตผ่านโครงการ IBA และ 2.มั่นใจในผลิตภัณฑ์ ข้อมูลข่าวสารจาก ผู้เชี่ยวชาญ ระบบงานในการบริการลูกค้าของหลักทรัพย์บัวหลวง ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงน่าเชื่อถือ” นายบรรณรงค์ กล่าว

นายบรรณรงค์ กล่าวต่อว่า หน้าที่หลักของ “ผู้แนะนำลูกค้า” คือ แนะนำลูกค้า เพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และใช้บริการกับหลักทรัพย์บัวหลวง พร้อมเผยแพร่ข้อมูลด้านการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงร่วมในการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงแรกนี้ ผู้แนะนำลูกค้าสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์กองทุนรวม และบริการจัดกองทุนส่วนบุคคล เพื่อช่วยสร้างแผนการลงทุนให้กับลูกค้าโดยปัจจุบันหลักทรัพย์บัวหลวง เป็นตัวแทนเสนอขายกองทุนรวม (Mutual Fund) ทั้งหมด 19 บลจ.และยังเป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกในประเทศที่ให้บริการระบบการลงทุนแบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยผู้ลงทุนในการบริหารเงินลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญยังมีผลงานที่ได้รับการยอมรับ โดยอ้างอิงจากจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

สำหรับสิทธิประโยชน์ที่ผู้แนะนำลูกค้าได้รับนั้น นอกจากจะได้รับค่าตอบแทนจากการแนะนำลูกค้าแล้วยังได้รับการอบรมให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทขณะเดียวกันยังได้รับการสนับสนุนแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อใช้ในการทำงานร่วมกันโดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยสนับสนุน เพื่อให้ผู้แนะนำลูกค้าสามารถส่งต่อข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างมั่นใจและสะดวกรวดเร็ว

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้แนะนำลูกค้ากับหลักทรัพย์บัวหลวง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2618-1188 หรือ E-mail : blsiba@bualuang.co.th