อินิชิเอทีฟ ประเทศไทย ชี้ 8 Cultures ของคนไทยที่น่าสนใจในปี 2022 เผย Cultures การใช้ชีวิตและความเป็นตัวตนของผู้บริโภค เพื่อสร้างโอกาสการสื่อการของแบรนด์ที่ตรงใจ

อินิชิเอทีฟ ประเทศไทย ร่วมกับ บีพีเอ็น ประเทศไทย ล่าสุด จัดงานสัมมนาออนไลน์ Initiative Thought Leadership ในหัวข้อ ‘2022 Thailand’sEmerging Consumer Cultures’ อัพเดท 8 Cultures ของคนไทยที่น่าสนใจในปี 2022 เพื่อขยายโอกาสของสื่อตลอดจนโอกาสของแบรนด์เพื่อเข้าใจและเข้าถึงผู้คนในแต่ละ Culture ได้อย่างตอบโจทย์ในยุคที่พฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา ตอกย้ำจุดยืนในฐานะพาร์ตเนอร์ในการเติบโตทางธุรกิจให้กับลูกค้าผ่านกรอบการทำงานแบบ Cultural Velocity หรือ การเข้าใจ Cultures หรือวัฒนธรรมในการใช้ชีวิต และความเป็นตัวตนของผู้บริโภค ผ่าน ดาต้าและเครื่องมือต่างๆ

ดร. สร เกียรติคณารัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อินิชิเอทีฟ ประเทศไทย กล่าวว่า “งานในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำความคิด หรือ Thought Leadership ของเราด้านการเข้าใจใน Cultures ของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายซึ่งเป็น ‘Starting Point’ ในการดำเนินธุรกิจของเรา การอัพเดท 8 Cultures ของคนไทยที่น่าสนใจในปี 2022 ประกอบไปด้วย The Awakener, The Micro Learner, Hometown Colonizer, The Mental Health Striver, The Good Activist, The Authenticity Craver,The TT Demander และ The Bubble Shopper ซึ่งในแต่ Culture มีพฤติกรรมและความสนใจที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะการเข้าถึงกลุ่ม culture ในแต่ละกลุ่มนั้นจะต้องกำหนดกลยุทธ์ และทางช่องทางที่เหมาะสม พร้อมการสร้างนวัตกรรมทางการตลาดและการสื่อสารเพื่อตอบโจทย์ในแต่ละ objective ของลูกค้า ซึ่งอินิชิเอทีฟ ประเทศไทย ในฐานะพาร์ตเนอร์คู่คิดของลูกค้าพร้อมที่จะนำเสนอ Full Funnel Solutions ที่จะพาลูกค้าไปสู่ช่องทางที่เข้าถึงคนในแต่ Culture ได้อย่างมีประสิทธิภาพบนงบประมาณที่คุ้มค่า”

ตัวอย่างของ 2 Cultures ในช่วงยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนอย่างเช่นกลุ่ม The Awakener ที่มีถึงร้อยละ 51 ช่วงอายุตั้งแต่ 30-52 ปี ที่ทุกวันนี้ได้ลบล้างคำจำกัดความด้านความสำเร็จเดิม สู่ความสำเร็จเติมเต็มคุณภาพชีวิตที่มากกว่าตัวเงิน แต่มองหาแรงบรรดาลใจและเป้าหมายของชีวิตที่เอื้อต่อครอบครัวและตนเองมากขึ้น หรือ The Micro Learner ที่มีถึงร้อยละ 47 ช่วงอายุตั้งแต่ 18-54 ปี ที่เห็นความสำคัญและลุกขึ้นมาเรียนรู้เสริมทักษะชีวิตใหม่ๆ ที่ตรงกับความสนใจส่วนตัวอยู่ตลอดเวลาเป็นต้น ท้ายนี้ อินิชิเอทีฟ และ บีพีเอ็น ประเทศไทย พร้อมที่จะเป็นพาร์ตเนอร์ของลูกค้าเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ผ่านองค์ความรู้ ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและดาต้าเชิงลึก รวมถึงกลยุทธ์และเครื่องมือที่วัดผลได้ โดยสามารถติดต่อเราได้ที่ nunthida.wasanakamol@initiative.com