ส่งต่อกำลังใจสู้วิกฤตผ่านเพลง ‘ลมหายใจเดียวกัน’ ในวันที่คนไทยต้องอยู่ร่วมกับโควิด


เป็นเวลากว่า 2 ปีแล้วที่ประเทศไทยเผชิญหน้ากับการระบาดของไวรัส COVID19 ซึ่งถือเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อคนไทยทั้งประเทศ แต่ทุกครั้งที่ประเทศต้องเผชิญหน้ากับวิกฤต สิ่งที่จะเห็นตามมาคือ ความร่วมแรงร่วมใจ ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในประเทศ รวมถึงกำลังใจดี ๆ ที่มีให้กันเพื่อให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้เหมือนทุก ๆ ครั้ง

เพื่อสะท้อนถึงภาพวิกฤตและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พร้อมทั้งเติมพลังใจให้กับคนไทยอย่ายอมแพ้กับวิกฤตที่ยังคงอยู่ กลุ่ม ปตท. ได้จัดทำ MV เพลง ลมหายใจเดียวกัน ที่อยู่ภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกัน โครงการที่ ปตท. ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยในช่วงที่การระบาดยังไม่หายไปไหนและมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยโควิด-19 สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชน ไปจนกว่าสถานการณ์โรคระบาดจะคลี่คลาย

สำหรับ MV เพลง ลมหายใจเดียวกัน ได้บอกเล่าถึงการระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ช่วงแรกที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสิ้นหวัง แต่ภายใต้บรรยากาศที่มืดหม่นก็ยังมีเรื่องราวดี ๆ ที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ตลอดจนบุคคลทั่วไป ที่ต่างทำอย่างเต็มความสามารถเพื่อช่วยบรรเทาวิกฤตให้เบาบางลง นอกจากนี้ MV ยังแสดงถึงพลังและหัวใจของคนไทยที่ไม่ยอมแพ้ และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เปรียบเสมือนกับ คนในครอบครัวเดียวกัน พร้อมทั้งสื่อถึงความหวัง และอย่าเพิ่งยอมแพ้ เหมือนกับท่อนหนึ่งของเพลงที่ว่า

“ด้วยพลังไทยที่เรารัก เพื่อประเทศไทยที่เป็นเหมือนบ้านของเธอและฉัน จะไม่ยอมเดินกลับหลังจะไม่ยอมหมดความหวังจะก้าวต่อไป ด้วยลมหายใจเดียวกัน”

แม้วันนี้การระบาดของ COVID-19 จะยังไม่หายไป แต่เชื่อว่าคนไทยยังมีกำลังที่จะสู้ต่อไป ไม่ว่าจากนี้วิกฤตจะยังหนักหนาแค่ไหน ไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร แต่เชื่อว่าคนไทยพร้อมที่จะร่วมกันฝ่าฟัน พร้อมที่จะก้าวข้ามทุกวิกฤต ดั่งแนวคิดที่ว่า “คนไทยทุกคนล้วนมีลมหายใจเดียวกัน”