“เวียดนาม” จ่อจำกัดการใช้รถจักรยานยนต์ ลดแออัด-มลพิษใน 5 เมืองใหญ่

Photo : Shutterstock
รัฐบาลเวียดนามมีมติให้กรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ นครหายฝ่อง นครดานัง และนครเกิ่นเทอ ดำเนินการตามแผนจำกัดการใช้รถจักรยานยนต์ตั้งแต่ปี 2573

มติของรัฐบาลเกี่ยวกับการรับรองความปลอดภัยการจราจร และป้องกันการจราจรติดขัดในช่วงปี 2565-2568 ได้กำหนดให้ทั้ง 5 เมืองใหญ่ของประเทศต้องสั่งห้าม หรือจำกัดการใช้รถจักรยานยนต์ในบางเขตหลังปี 2573 ตลอดจนศึกษา และพัฒนาโครงการเก็บค่าธรรมเนียมยานยนต์ในบางพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการจราจรแออัดและมลพิษสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการประชาชนของแต่ละเมืองยังได้รับคำสั่งให้ทำงานร่วมกับสภาประชาชนของตนเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ โดยมีเป้าหมายให้มีสัดส่วนราว 30-35% ของของการจราจรทั้งหมดภายในปี 2568 และนำเทคโนโลยีมาใช้จัดการการจราจรเพื่อลดความแออัดและมลพิษ และเพื่อไม่ให้มีรถติดนานกว่า 30 นาที

สำหรับพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการจราจรติดขัด มติเสนอให้มีการพิจารณาเก็บค่าผ่านทางในเป้าหมายเพื่อจำกัดจำนวนยานพาหนะเข้าสู่พื้นที่เหล่านั้น ส่วนใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารอพาร์ตเมนต์ ตึกระฟ้า และห้างสรรพสินค้า จะออกให้ต่อเมื่ออาคารเหล่านั้นมีความเหมาะสมกับแผนของเมือง ขณะเดียวกัน ยังต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับที่จอดรถ โครงสร้างพื้นฐานด้านการจราจร และเชื่อมต่อกับเส้นทางหลักในเขตเมือง

Photo : Getty Images

อีกเป้าหมายหนึ่งที่ระบุในมติของรัฐบาลคือการลดจำนวนอุบัติเหตุลง 5-10% ทุกปี และภายในปี 2573 อัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรบนท้องถนนต้องลดลงอย่างน้อย 50% เมื่อเทียบกับปี 2563

นครโฮจิมินห์ และกรุงฮานอยที่เป็น 2 เมืองใหญ่ที่สุดของเวียดนาม มีรถจักรยานยนต์อยู่ราว 7.5 ล้านคัน และ 5.7 ล้านคันตามลำดับในปี 2564 โดยเมื่อเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา ทางการกรุงฮานอยได้ออกแผนห้ามรถจักรยานยนต์สัญจรในบริเวณย่านหลักของเมืองหลังจากปี 2568 ซึ่งความเคลื่อนไหวของกรุงฮานอยนั้นเกิดขึ้นหลังจากนครโฮจิมินห์ได้ระบุไว้ในปี 2562 ว่าจะจำกัดและค่อยๆ ห้ามรถจักรยานยนต์ในบริเวณย่านใจกลางเมืองเช่นกัน

Source