โลกเปลี่ยน…เทรนด์การศึกษาเปลี่ยน…โรงเรียนบุนกะแฟชั่นระดับโลก ก็เปลี่ยน!!

จากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทำให้ระบบการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศจำเป็นต้องปรับตัวเป็นอย่างมาก ด้วยปัจจัยแวดล้อมที่เกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเทรนด์การศึกษาต่างๆ ดังนี้

แค่ทฤษฎีไม่พอ…ต้องต่อด้วยปฏิบัติเพราะการเรียนที่ฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆ กัน เพื่อรังสรรค์ผลงานให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ตรงกับความต้องการของตลาด เรียนเพลินๆ Play & Learn ลดรอยต่อและช่องว่างของการเรียนรู้อนาคตการศึกษาจะเป็นแบบผสมผสานลักษณะ EDUTAINMENT ซึ่งเป็นการเรียนรู้ตลอดเวลาแบบไร้ขีดจำกัดในทุกด้านบทบาทใหม่ที่ครูจะไม่ใช่ครูอีกต่อไป ในยุค Edutainment Learning บทบาทครูในยุค EDUTAINMENT LEARNING จะเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษา ทำหน้าที่ชี้แนะ ส่งเสริม สนับสนุนเหมือนเป็น Coaching Facilitators หรือแม้กระทั่ง Mentors แทน Education –Tech ต่อไปจะฉีกรูปแบบไปจากเดิมโดยมี Technology เป็นพื้นฐาน (Based Technology) เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้ได้สะดวก ง่าย ต่อการพัฒนาทักษะด้วย Resource เหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้เรียนการศึกษาที่ดีมีประสิทธิภาพผู้เรียนต้องเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง

จากเทรนด์การศึกษาต่างๆ ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่มีขีดจำกัดซึ่งรูปแบบนี้เป็นที่แพร่หลายในปัจจุบัน เป็นการศึกษาทางเลือก ที่เรียกว่า สะสมเครดิต (Credit Collective System) ซึ่งระบบการเรียนแบบนี้ทำให้ผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุดทั้งการศึกษาแบบในระบบและนอกระบบการศึกษา ไม่มีขีดจำกัดในการเรียนรู้ ทั้งเรื่องของเวลา งบประมาณ หรือแม้กระทั่งอายุของผู้เรียน ทุกอย่างผู้เรียนสามารถกำหนดและวางแผนได้เองตามความเหมาะสมนอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถนำไปต่อยอดกับการประกอบอาชีพเดิม หรือ นำไปเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้และกลายเป็นอาชีพใหม่ในที่สุด โรงเรียนบุนกะแฟชั่น  ประเทศไทย โรงเรียนเครือข่ายของ BUNKA FASHION COLLEGE วิทยาลัยแฟชั่นระดับโลก

โดยคุณสมพร สุนทรธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุนกะแฟชั่น และกรรมการบริหารบริษัท ไทยบุนกะแฟชั่น จำกัด ก็ไม่เคยที่จะหยุดนิ่ง เพื่อพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนการเรียนการสอนเพราะต้องการเข้าถึงระบบการศึกษาทางเลือกใหม่ๆ อย่างแท้จริง จึงได้มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนครั้งใหม่ ด้วยระบบสะสมเครดิต (Credit Collective System) เช่นกัน เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้ตามความต้องการ ทั้งเรื่องเวลา สถานที่ และความสนใจ เพราะเชื่อว่าการเรียนรู้ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ตลอดชีวิต ซึ่งระบบสะสมเครดิต (Credit Collective System) จะยังสามารถช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปต่อยอด เพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพได้อีกด้วย

“ถ้าถามว่าทำไมต้องเรียนที่นี่?

เพราะสำหรับโรงเรียนบุนกะแฟชั่น ประเทศไทย เป็นโรงเรียนเครือข่ายของ BUNKA FASHION COLLEGE ประเทศญี่ปุ่น โรงเรียนแฟชั่นอายุกว่า 100 ปี ที่มีส่วนผลักดันให้โตเกียว กลายเป็น 1 ใน 5 เมืองแฟชั่นของโลก โดยความร่วมมือของกลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์ฯ ซึ่งได้มีการจัดตั้งโรงเรียนบุนกะแฟชั่นขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ด้วยวิสัยทัศน์เน้นการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความเป็นมืออาชีพให้กับวงการแฟชั่นไทย

จุดเด่นของ โรงเรียนบุนกะแฟชั่น คือ

1.ความรู้ด้านเทคนิคการออกแบบตัดเย็บ ทำแพทเทิร์น ที่เป็นหลักสูตรเฉพาะของบุนกะ ญี่ปุ่น ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองได้อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน 2.โรงเรียนมีการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบตั้งแต่พื้นฐาน แม้ผู้เรียนไม่เคยมีความรู้ด้านนี้มาก่อน จนกระทั่งสามารถนำไปต่อยอดและประกอบอาชีพได้ เพราะในวงการแฟชั่นยังมีอาชีพมากมายที่เกี่ยวข้องกับด้านแฟชั่น อาทิ อาชีพที่เน้นด้านความคิดสร้างสรรค์หรือการบริหารจัดการด้านแฟชั่น โรงเรียนก็มีหลายหลักสูตรที่ ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพด้านแฟชั่น 3.ด้วยระบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่คือ สะสมเครดิต (Credit Collective System) ทำให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ปัจจุบัน ง่ายและสะดวกกับผู้เรียน ในการวางแผนการเรียน ด้วยตัวเองอย่างไร้ขีดจำกัด เพราะเราเชื่อว่า เรายังคงสามารถสร้างบุคลากรคุณภาพให้กับวงการแฟชั่นไทยได้อีกหลากหลายอาชีพ อย่างมีคุณภาพ” (คุณสมพร กล่าว) สำหรับใครที่สนใจสามารถปรึกษาแผนการเรียนได้ฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 080-9073338 หรือ www.bunkafashion.com