เปิดโผ 5 “อาชีพ” ที่ถูกมองว่า “น่าเบื่อ” และ “น่าตื่นเต้น” ที่สุด

(Photo: Shutterstock)
งานวิจัยพบ 5 “อาชีพ” ที่ “น่าเบื่อ” และ “น่าตื่นเต้น” ที่สุดในสายตาคนทั่วไป แต่เมื่อเทียบฐานเงินเดือนแล้ว งานที่น่าเบื่อที่สุดทำรายได้มากกว่างานที่น่าตื่นเต้นที่สุดถึง 19.5%

นักวิจัยจาก University of Essex ประเทศอังกฤษ ทำการวิจัยผ่านการทดลองหลายรูปแบบ มีผู้เข้าร่วมกว่า 500 คน เพื่อสอบถามมุมมองความคิดของคนต่อ “อาชีพ” และ “งานอดิเรก” ที่ถูกมองว่า “น่าเบื่อ” ที่สุด และ “น่าตื่นเต้น” ที่สุด ซึ่งเชื่อมโยงกับมุมมองที่มีต่อบุคลิกลักษณะของคนที่ประกอบอาชีพนั้นๆ

จากการวิจัยพบว่า สายงานการเงินถูกมองว่าเป็นอุตสาหกรรมที่น่าเบื่อ เพราะ 4 ใน 5 อาชีพที่น่าเบื่อที่สุดเป็นอาชีพในภาคการเงิน และคนส่วนใหญ่คิดว่าผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการเงินนั้น นอกจากจะน่าเบื่อแล้วยังเป็นคนไม่มีความสามารถ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจอย่างมากต่อกลุ่มนักวิจัย

มุมมองต่ออาชีพจะมีผลเชื่อมโยงต่อการประเมินบุคลิกของคนที่ทำอาชีพนั้นแบบ ‘สเตอริโอไทป์’ โดย Wijnand Van Tilburg หนึ่งในผู้ร่วมวิจัย อธิบายว่า คนที่ทำอาชีพน่าเบื่อ จะถูกมองว่าเป็นคนน่าเบื่อไปด้วย และคนอื่นมักจะไม่ค่อยชอบ พยายามเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ทางจิตวิทยาการรับรู้ที่ไม่ค่อยยุติธรรม

แน่นอนว่าคนที่ทำอาชีพซึ่งถูกมองว่าน่าเบื่อ ไม่ได้เป็นคนน่าเบื่อจริงๆ ไปเสียทุกคน แต่กลุ่มคนเหล่านี้มักจะมีโอกาสพิสูจน์ตนเองน้อยกว่าเพราะการสเตอริโอไทป์ และทำให้คนกลุ่มอาชีพนี้รู้สึก ‘เหงา’ มากกว่า กลายเป็นปัจจัยเชิงลบต่อชีวิต

ต่อไปนี้เป็นลิสต์อาชีพและงานอดิเรกที่น่าเบื่อที่สุด

5 อันดับ “อาชีพ” ที่ถูกมองว่าน่าเบื่อที่สุด
 1. งานด้านวิเคราะห์ดาต้า
 2. งานบัญชี
 3. งานด้านการคำนวณภาษีหรือประกัน
 4. งานด้านการทำความสะอาด
 5. งานเกี่ยวกับการธนาคาร
5 อันดับ “อาชีพ” ที่ถูกมองว่าน่าตื่นเต้นที่สุด
 1. งานด้านศิลปะการแสดง
 2. งานด้านวิทยาศาสตร์
 3. งานด้านสื่อมวลชน
 4. งานวิชาชีพเกี่ยวกับสุขภาพ
 5. งานด้านการสอน
5 อันดับ “งานอดิเรก” ที่ถูกมองว่าน่าเบื่อที่สุด
 1. นอน
 2. ศาสนา
 3. ดูโทรทัศน์
 4. ส่องสัตว์
 5. คณิตศาสตร์

อย่างไรก็ตาม งานที่น่าเบื่อเหล่านั้นกลับกลายเป็นว่ามีแนวโน้มที่จะได้รับรายได้สูงกว่างานที่น่าตื่นเต้น ข้อมูลจาก Glassdoor พบว่างานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ดาต้า จะได้รับรายได้เฉลี่ย 62,754 เหรียญสหรัฐต่อปี (ประมาณ 2.17 ล้านบาท) ขณะที่งานด้านศิลปะการแสดงมีค่าเฉลี่ยรายได้ที่ 52,522 เหรียญสหรัฐต่อปี (ประมาณ 1.82 ล้านบาท) เห็นได้ว่างานที่ถูกมองว่าน่าเบื่อที่สุดทำรายได้ได้มากกว่างานที่ถูกมองว่าน่าตื่นเต้นที่สุดถึง 19.5%

นอกจากนี้ งานอดิเรกที่ถูกมองว่าน่าเบื่ออย่าง “การนอนหลับ” จริงๆ แล้วก็เป็นกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพ การได้นอนหลับพักผ่อนอย่างมีคุณภาพจะทำให้สุขภาพดีขึ้น และมีสติสมาธิแหลมคมยิ่งขึ้นด้วย

Source

อ่านข่าวด้านทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติม