เฮงเค็ลเผยแนวทางสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ

Group Of Students Meeting For Tutorial With Teacher

คุณจะกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมเชิงรุกในการนำเสนอความคิดเชิงนวัตกรรมได้อย่างไร การคิดแบบนวัตกรรมเป็นมากกว่าแค่มองหาไอเดียใหม่ๆ แต่สิ่งที่สำคัญคือการหมั่นตั้งคำถามหรือคิดต่างจากสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และคำถามที่เป็นหัวใจสำคัญก็คือ เราจะสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสังคมได้อย่างไร

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการรับรู้ของผู้คนได้เปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมาจากการเกิดโรคระบาดและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ทำให้เรื่องความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมทวีความสำคัญมากขึ้น ดังนั้นบริษัทต่างๆ จะประสบความสำเร็จในระยะยาวได้ ต้องสามารถช่วยผู้คนในการรับมือความท้าทายในยุคปัจจุบันนวัตกรรมมักเกิดขึ้นจากการมองหาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ แล้วองค์กรจะมีวิธีทำตนเองให้มีความเป็นนวัตกรรมได้อย่างไรเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น

นายแอนเดรียน โต้จายาเปอร์นา ประธานบริษัท เฮงเค็ล ประเทศไทย เล่าว่า “ที่เฮงเค็ล หนึ่งในเกณฑ์ด้านนวัตกรรมที่เราให้ความสำคัญ คือสินค้าใหม่ทุกชิ้นของเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องความยั่งยืน ตลอดทั้งองค์กรของเฮงเค็ล ประเทศไทย เราสนับสนุนให้พนักงานตั้งคำถาม และลองเสี่ยงทำสิ่งใหม่ๆ อย่างรอบคอบ รวมถึงประสานความร่วมมือ และพัฒนาทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์โซลูชั่นที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีและมีความยั่งยืนสำหรับลูกค้าและผู้บริโภคของเรา รวมถึงสร้างประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมด้วย”

เรื่องของนวัตกรรมมักถูกบรรจุเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร เพราะมันช่วยสร้างมั่นใจในด้านความได้เปรียบทางการแข่งขันและความสำเร็จในตลาดอย่างยั่งยืน ซึ่งวัฒนธรรมนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความมุ่งมั่น ความสามารถ และโอกาสในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งสิ่งนี้เห็นได้จากผลสำรวจความคิดเห็น “Cultivate the new – Innovation for the long term” ที่เฮงเค็ลและไฟแนนเชียล ไทม์ จัดทำขึ้นในช่วงปลายปี 2563 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยว่าเรื่องภาวะผู้นำ ความหลากหลาย และความกล้าที่จะเสี่ยง เป็นคุณสมบัติที่สนับสนุนนวัตกรรมมากที่สุด นอกจากนี้พื้นฐานที่แข็งแกร่งในเรื่องความไว้วางใจและการสร้างความมั่นใจจากระดับผู้บริหาร ว่าความล้มเหลวจะไม่นำมาซึ่งผลกระทบเชิงลบแต่จะเป็นแรงบันดาลใจในการปลุกจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรม

นอกเหนือจากทัศนคติที่ไม่ตำหนิความล้มเหลวและภาวะผู้นำที่ดีแล้ว ความหลากหลายในทีมก็เป็นสิ่งที่สำคัญ หากทีมงานมีที่มาจากคนในหลากหลายระดับ ความเชี่ยวชาญ และวัฒนธรรมแล้ว จะทำให้การพัฒนาความคิดใหม่ๆ ง่ายกว่าคนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมคล้ายคลึงกัน สมมติฐานนี้ได้รับการยืนยันจากผลการสำรวจนี้เช่นกัน โดย 49% ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยว่าทีมที่มีคนหลากหลาย มักจะประสบความสำเร็จในเรื่องนวัตกรรมมากกว่า

แต่สิ่งหนึ่งที่เรามักหลงลืมไป คือความสามารถในเชิงนวัตกรรม บริษัทต้องพึ่งพากลยุทธ์ที่แตกต่างกันเพื่อสร้างหรือพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องให้กับพนักงานได้มากขึ้น ที่เฮงเค็ลมีตัวอย่างหนึ่ง คือการจัดฝึกอบรมเครื่องมือและวิธีการค้นหาความคิดใหม่ๆ รวมถึงการประเมินไอเดียเหล่านั้น และวิธีการนำไปใช้จริง อย่างไรก็ตาม การนำความรู้จากภายนอกมาใช้ นับตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงพันธมิตรทางธุรกิจ ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญเช่นกัน

นอกจากนี้ การกำหนดเป้าหมายและคุณค่าร่วมกันให้ชัดเจนยังเป็นเสมือนสิ่งที่คอยนำทางให้กับพนักงาน เฮงเค็ลจึงได้กำหนด Henkel Purpose ใหม่คือ “Pioneer at heart for the good of generations” เพื่อเป็นพันธสัญญาว่าบริษัทจะผสานเรื่องการดำเนินงานอย่างยั่งยืน เข้ากับจิตวิญญาณในการบุกเบิกสิ่งใหม่ๆ และการนำเสนอคุณค่าเพิ่มให้กับสังคม สำหรับเฮงเค็ลแล้ว ทุกคนสามารถเป็นผู้บุกเบิกและมีส่วนสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรได้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ความกล้าที่จะเสี่ยง และแนวคิดที่มุ่งแก้ไขปัญหา เหนือสิ่งอื่นใด การทำสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์ให้กับความเป็นอยู่ที่ดีของคนในรุ่นปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังส่งผลเชิงบวกให้กับคนในรุ่นต่อๆ ไปเช่นกัน