เร็วกว่าเป้า! ‘โลตัส’ เลิกใช้วัสดุที่ยากต่อการรีไซเคิลในเฮ้าส์แบรนด์ 100% พร้อมมุ่งสู่การใช้บรรจุภัณฑ์ยั่งยืนทั้งหมดภายในปี 2025


ปัจจุบัน โลกต้องเผชิญกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ (Climate Crisis) มาโดยตลอด และหนึ่งในสาเหตุสำคัญก็คือ ขยะ โดยทั่วโลกมีการปล่อยขยะพลาสติกมากถึง 242 ล้านตันต่อปี ดังนั้น องค์กรทั่วโลกจึงพยายามที่จะช่วยโลกโดยการนำ ‘วัสดุรีไซเคิล’ มาใช้กับบรรจุภัณฑ์สินค้า เช่นเดียวกันกับ โลตัส (Lotus’s) ที่ล่าสุดได้ประกาศความสำเร็จในการเลิกใช้วัสดุที่ยากต่อการรีไซเคิลออกจากบรรจุภัณฑ์สินค้าเฮ้าส์แบรนด์

โลตัส ถือเป็นธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในไทยที่ติดอันดับ Top5 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายการลดพลาสติก จากการประเมินของกรีนพีซประจำปี 2020 และเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โลตัส ก็ได้ประกาศความสำเร็จในการ ยกเลิกการใช้วัสดุที่ยากต่อการรีไซเคิล (hard-to-recycle materials) ออกจากบรรจุภัณฑ์สินค้าเฮ้าส์แบรนด์ในหมวดหมู่สินค้าอาหารสดและสินค้าอุปโภคครบ 100%

ย้อนไปในปี 2019 โลตัส ได้เริ่มทำการศึกษาและพิจารณาวัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ของสินค้าแบรนด์โลตัส เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในการยกเลิกการใช้วัสดุที่ยากต่อการรีไซเคิลให้ได้ทั้งหมดภายในปี 2025 โดยเบื้องต้น โลตัส ได้จำแนกหมวดหมู่ของวัสดุที่ใช้เป็น 3 สี ได้แก่

· สีแดง (ยากต่อการรีไซเคิล)

· สีเหลือง (สามารถนำไปรีไซเคิลได้)

· สีเขียว (รีไซเคิลได้)

และเพื่อถอดวัสดุต้องห้ามออกจากบรรจุภัณฑ์และจัดหาวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ง่าย โลตัส ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าที่เป็นผู้ผลิตสินค้าแบรนด์โลตัสซึ่งส่วนมากเป็นผู้ประกอบการ SME โดยการทำงานก็มีความคืบหน้าที่ดีมากกว่าแผนที่วางไว้ ทำให้ ณ ปัจจุบัน โลตัส สามารถยกเลิกการใช้วัสดุที่ยากต่อการรีไซเคิลได้ครบ 100% ของหมวดหมู่สินค้าอาหารสดและสินค้าอุปโภค ซึ่งเป็น 2 หมวดหมู่สินค้าที่มีจำนวนสินค้ารวมกันกว่า 4,520 รายการ ล่วงหน้าก่อนเป้าหมายที่วางไว้ถึง 3 ปี

 

“ปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะพลาสติก เป็นหนึ่งในปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ที่ผ่านมา โลตัส มีบทบาทในการร่วมแก้ไขปัญหาขยะจากบรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการเลิกให้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เลิกใช้ถาดโฟม เลิกใช้หลอดพลาสติก ไปจนถึงการเปิดจุดรับบรรจุภัณฑ์จากลูกค้าเพื่อนำกลับไปรีไซเคิล” นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย กล่าว


เหลือสินค้า 180 รายการใน 2 หมวดหมู่เท่านั้น

หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการเลิกใช้วัสดุยากต่อการรีไซเคิลใน 2 หมวดสินค้าแล้ว โลตัสกำลังเดินหน้าเปลี่ยนแปลงสินค้าอีก 2 หมวดหมู่ คือ อาหารแห้งและของใช้ในครัวเรือน ที่มีสินค้ารวมกันประมาณ 2,940 รายการ โดยเหลืออีกเพียง 180 รายการเท่านั้นที่ยังคงใช้วัสดุที่รีไซเคิลได้ยาก เนื่องจากมีความจำเป็นต่อคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่โลตัสให้ความสำคัญอย่างมาก

แต่ภายในระยะเวลาอีก 3 ปีข้างหน้า โลตัส จะร่วมกับพันธมิตรในการพัฒนานวัตกรรมและวัสดุทดแทน ที่จะสามารถนำมาใช้ในบรรจุภัณฑ์สินค้า เพื่อให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้สำเร็จ ตามความมุ่งมั่นของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการมีบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนทั้งหมดภายในปี 2030

นอกจากเรื่องบรรจุภัณฑ์แล้ว อีกส่วนสำคัญก็คือ การเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคในการแยกขยะและรีไซเคิล ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างระบบปิดของบรรจุภัณฑ์ (closed-loop packaging system) และบริหารจัดการขยะจากบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน โดยโลตัส จะเดินหน้าสร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกขยะและรีไซเคิลอย่างถูกวิธี และช่วยให้การรีไซเคิลเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายขึ้นผ่านสาขาในชุมชนต่อไป