‘ทิพพรัฐ บิสสิเนส กรุ๊ป’ เลือก ‘เทนเซ็นต์ คลาวด์’ เป็นผู้ให้บริการคลาวด์ สร้างแพลตฟอร์ม POCC บริหารข้อมูลด้านโควิด-19 บนคลาวด์

เทนเซ็นต์ คลาวด์ (Tencent Cloud) กลุ่มธุรกิจคลาวด์ภายใต้เทนเซ็นต์บริษัทเทคโนโลยีระดับโลก ได้รับความไว้วางใจจาก ‘ทิพพรัฐ บิสสิเนส กรุ๊ป’ เป็นผู้ให้บริการคลาวด์โซลูชันในการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางบริหารจัดการ POCC หรือ Phuket Organizations COVID Care เพื่อใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารกลางแบบออนไลน์ระหว่างภาคประชาชนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานทุกภาคส่วน

คุณทิพย์อารี กิจจาพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิพพรัฐ บิสสิเนส กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “ทิพพรัฐ บิสสิเนส กรุ๊ป ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางบริหารจัดการ POCC หรือ Phuket Organizations COVID Care เป็นแพลตฟอร์มกลางที่ใช้เป็นมาตรการเชิงรุกในการรับมือและดูแลรักษาเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วในสถานการณ์โควิด-19 โดยในระยะแรกของการให้บริการแพลตฟอร์ม POCC ได้มีการมุ่งเน้นเพื่อเปิดให้ประชาชนเข้าถึงการรับบริการสาธารณสุขในการดูแลตนเอง รองรับสถานการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก เพื่อลดความหนาแน่นในสถานพยาบาล และลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ

โดยแพลตฟอร์ม POCC มีการเชื่อมต่อกับการบริการด้านสาธารณสุขในหลายด้านที่เกี่ยวเนื่องกับการควบคุมการแพร่ระบาด เช่น แบบประเมินความเสี่ยงตนเอง การขอรับชุดตรวจ ATK การขอรับบริการ Home Isolation (การแยกกักตัวที่บ้าน) การให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมการให้บริการสาธารณสุขอื่นๆที่มีต่อไปในอนาคต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการข้อมูลกลางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปัจจุบันแพลตฟอร์ม POCC เปิดให้บริการทั้งในส่วนของภาคประชาชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ปฏิบัติการในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจังหวัด”

นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่า “ปัจจุบันการดำเนินงานของแพลตฟอร์ม POCC ได้ขยายผลเพื่อรองรับการรักษาแบบ Home Isolation ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยแพลตฟอร์ม POCC จะเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ Home Isolation ที่พัฒนาโดยบริษัทพันธมิตรของทิพพรัฐ บิสสิเนส กรุ๊ป ซึ่งแอปพลิเคชัน Home Isolation นี้ประชาชนสามารถลงทะเบียนขอเข้ารับการบริการ ส่งข้อมูลอาการขอความช่วยเหลือโดยจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างสม่ำเสมอจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

โดยโรงพยาบาลต้นแบบของการดำเนินการระบบ Home Isolation แห่งแรกในแพลตฟอร์ม POCC คือ โรงพยาบาลถลาง และหน่วยงานเครือข่าย อาทิ สำนักงานสาธารณสุขประจำอำเภอถลาง และโรงพยาบาส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทุกแห่งในอำเภอถลาง ทั้งนี้ระบบ POCC จะเป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยรายใหม่ทุกรายในอำเภอ ผู้ป่วยรายใหม่สามารถลงทะเบียนขอความช่วยเหลือเมื่อตรวจพบเชื้อ COVID-19 ด้วยตนเอง หรือเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ช่วยเหลือผู้ป่วยในการตรวจหาเชื้อ ทำให้เจ้าหน้าที่ทราบจำนวนผู้ที่ติดเชื้อได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้นบุคลากรทางการแพทย์สามารถจำแนกและบริหารจัดการผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มระดับอาการ เช่น กลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย จะทำการรักษาอยู่บ้าน ได้รับการดูแลโดย เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในพื้นที่พร้อมทั้งรับยาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการติดตามอาการจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาที่โรงพยาบาลและหากผู้ป่วยมีอาการมากขึ้น ระบบ POCC สามารถให้ผู้ป่วยรายงานอาการที่เกิดขึ้นประจำวันนำส่งแก่บุคลากรทางการแพทย์โดยตรง เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ดูแล ติดตามอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด และหากมีกรณีฉุกเฉินก็ยังสามารถให้ความช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงที

นายแพทย์บรรพต ปานเคลือบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลถลาง กล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นโรงพยาบาลต้นแบบ โรงพยาบาลถลาง ได้ต่อยอดการบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเพิ่มเติมจากระบบ POCC อาทิ การตรวจสอบผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 (RT-PCR) การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19ตามระดับอาการ การจัดทำระบบลงทะเบียนตรวจล่วงหน้า การให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่ผู้ป่วยโดยบุคลากรทางการแพทย์ผ่านระบบ Telemedicine การออกใบรับรองแพทย์ออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาล”

มร. ชาง ฟู ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จํากัด กล่าวว่า “ทางเทนเซ็นต์ คลาวด์รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีคลาวด์ และ AI รวมถึงความแข็งแกร่งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน มาช่วยเสริมศักยภาพให้กับการพัฒนาแพลตฟอร์ม POCC ที่พัฒนาโดย ทิพพรัฐ บิสสิเนส กรุ๊ป อีกทั้งเรายังมีดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center) ที่ตั้งอยู่ในประเทศถึง 2 แห่ง ช่วยเพิ่มศักยภาพในการประมวลผลต่างๆ และสร้างความรวดเร็วในการทำงาน เราขอชื่นชมทางทิพพรัฐ ที่สร้างโซลูชันนี้ขึ้นมาอย่างตั้งใจ รวมถึงส่งทีมงานลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดเพื่อช่วยให้จังหวัดภูเก็ตบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างเต็มที่ และสอดคล้องกับนโยบายแผนแม่บทต่างๆ ของทางภูเก็ต”

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เทนเซ็นต์ คลาวด์ ได้ที่นี่