กนง. ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ครั้งแรกในรอบ 4 ปี คาดเศรษฐกิจไทยโตเท่าก่อนโควิดในปีนี้ได้

ภาพจาก Shutterstock

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 0.50% เป็น 0.75% ต่อปี โดยให้มีผลทันที ซึ่งเป็นการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นมา และมองว่าเศรษฐกิจไทยจะโตเท่าก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปีนี้

กนง. ประเมินว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากเป็นพิเศษเพื่อรองรับวิกฤต COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมามีความจำเป็นลดลง และเห็นว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายกลับเข้าสู่ระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว ควรดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในระยะข้างหน้า ไม่เพียงเท่านี้ กนง. ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับเข้าสู่ระดับก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปีนี้ได้

สำหรับมุมมองเศรษฐกิจไทยนั้น กนง. มองว่ามีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องและมีแรงส่งจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด ตามการผ่อนคลายนโยบายการเดินทางระหว่างประเทศและความกังวลในการเดินทางท่องเที่ยวที่ลดลง ขณะเดียวกันการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง จากตลาดแรงงานและรายได้ครัวเรือนที่ปรับดีขึ้น

นอกจากนี้ กนง. ยังมีมุมมองว่า แม้เศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงที่จะชะลอตัว แต่ผลกระทบต่อแรงส่งสำคัญของเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะมีจำกัด อย่างไรก็ดียังต้องติดตามความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปจากต้นทุนและค่าครองชีพที่สูงขึ้น

อย่างไรก็ดี ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินครั้งนี้ กรรมการ 1 คนมีมุมมองว่าควรให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายถึง 0.50% เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจต้องเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต โดยประเมินว่าจะไม่กระทบการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ