การบินไทยโชว์งบไตรมาส 2/65 รายได้เติบโตเพิ่มขึ้น แต่กลับมาขาดทุนอีกรอบ

ภาพจาก Shutterstock

การบินไทยรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ของปี 2022 รายได้กลับมาเติบโตมากขึ้น จากปัจจัยการเปิดประเทศ อย่างไรก็ดี สายการบินยังรายงานการขาดทุนมากถึง 3,213 ล้านบาท ในไตรมาส 3 สายการบินแห่งชาติรายนี้เตรียมเพิ่มเที่ยวบินเพื่อหารายได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ของปี 2022 นั้นสายการบินแห่งชาติรายนี้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าในปี 2021 ขณะเดียวกันก็ยังมีผลการดำเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อม (EBITDA) เป็นบวก อย่างไรก็ดี ถ้าหากหักลบกับต้นทุนหรือปัจจัยอื่นๆ แล้วนั้นสายการบินรายงานว่ามีผลขาดทุนไปทั้งสิ้น 3,213 ล้านบาท

โดยรายได้รวมของการบินไทยในไตรมาส 2 อยู่ที่ 21,562 ล้านบาท เติบโตกว่าปีที่แล้ว 282% (เนื่องจากฐานรายได้ในปี 2021 ที่ต่ำ) ปัจจัยหลักที่ทำให้รายได้เติบโตในไตรมาส 2 คือรายได้จากค่าโดยสารที่เพิ่มมากขึ้นหลังจากการเปิดประเทศของรัฐบาลไทย และยังรวมถึงรายได้จากค่าขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นด้วย

ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมของสายการบินอยู่ที่ 22,825 ล้านบาท ปัจจัยสำคัญมาจากราคาน้ำมันที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ถ้าหากมาดู EBITDA แล้วนั้นในไตรมาส 2 การบินไทยมี EBITDA ถึง 1,988 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานที่เป็นบวกครั้งแรกนับตั้งแต่การเข้าฟื้นฟูกิจการ

ตัวเลขต่างๆ ที่น่าสนใจในไตรมาส 2 ของการบินไทย

  • การบินไทยมีเครื่องบินที่ใช้งานอยู่ 91 ลำ
  • จำนวนผู้โดยสารในไตรมาส 2 อยู่ที่ 2.01 ล้านคน
  • อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Load Factor) อยู่ที่ 60.3%
  • อัตราการใช้เครื่องบินเฉลี่ย 9.8 ชั่วโมงต่อลำต่อวัน

ขณะที่มุมมองในอุตสาหกรรมการบินนั้น การบินไทยมองว่าการบินในเส้นทางระยะไกลจะกลับมาฟื้นตัวได้ในปี 2023 และกลับเข้าสู่สภาวะปกติในช่วงปลายปี 2024 ซึ่งในไตรมาส 3 นั้นการบินไทยเตรียมจะเพิ่มเท่ียวบินในเส้นทางสำคัญ เช่น ประเทศญี่ปุ่น เบลเยียม เดนมาร์ก สิงคโปร์ ซาอุดีอาระเบีย เพื่อที่จะเพิ่มปริมาณผู้โดยสารให้มากขึ้น