อินไซต์ “นักท่องเที่ยว” 11 เขตปกครองในเอเชียแปซิฟิก ใครพร้อมบินมากที่สุด?

อินเดีย นักท่องเที่ยว
(Photo: Shutterstock)
Booking.com จัดสำรวจความเห็นคนกว่า 11,000 คนใน 11 เขตปกครองกลุ่มเอเชียแปซิฟิก ส่องอินไซต์ “นักท่องเที่ยว” ประเทศไหนพร้อมออกเที่ยวมากที่สุด และแต่ละพื้นที่มีความกังวลอย่างไรกับการท่องเที่ยว ในทางกลับกัน เมื่อประเทศตนเองเริ่มเปิดพรมแดน คนในประเทศพร้อมรับนักท่องเที่ยวขาเข้ามากแค่ไหน

การสำรวจในหัวข้อ “ดัชนีความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว” ครั้งนี้ของ Booking.com แบ่งประเด็นหลักด้านความพร้อมในการออกท่องเที่ยวเป็น 2 เรื่อง คือ ความต้องการส่วนตัวในการออกท่องเที่ยว และ อัตราการยอมรับได้ต่อ ‘ดิสรัปต์ชัน’ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งทำให้เกิดปัญหาระหว่างทาง เช่น ปัญหาไฟลท์บินดีเลย์ กระเป๋าสัมภาระหาย

การสอบถามเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 19 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2022 และให้กรอบสอบถามเรื่องความต้องการออกเที่ยวในระยะ 12 เดือนข้างหน้า ผลที่ได้มีการชั่งน้ำหนักเฉลี่ยและจัดอันดับเขตปกครองที่มีความเชื่อมั่นกับการท่องเที่ยวมากที่สุด ดังนี้

อันดับ 1 อินเดีย ต้องการออกท่องเที่ยว 86% และยอมรับได้ที่จะเจอปัญหาในการเดินทาง 70%

อันดับ 2 เวียดนาม ต้องการออกท่องเที่ยว 85% และยอมรับได้ที่จะเจอปัญหาในการเดินทาง 49%

อันดับ 3 จีน ต้องการออกท่องเที่ยว 89% และยอมรับได้ที่จะเจอปัญหาในการเดินทาง 48%

อันดับ 4 นิวซีแลนด์ ต้องการออกท่องเที่ยว 79% และยอมรับได้ที่จะเจอปัญหาในการเดินทาง 41%

อันดับ 5 ออสเตรเลีย ต้องการออกท่องเที่ยว 72% และยอมรับได้ที่จะเจอปัญหาในการเดินทาง 36%

อันดับ 6 สิงคโปร์ ต้องการออกท่องเที่ยว 75% และยอมรับได้ที่จะเจอปัญหาในการเดินทาง 35%

อันดับ 7 ฮ่องกง ต้องการออกท่องเที่ยว 71% และยอมรับได้ที่จะเจอปัญหาในการเดินทาง 50%

อันดับ 8 ไทย ต้องการออกท่องเที่ยว 70% และยอมรับได้ที่จะเจอปัญหาในการเดินทาง 66%

อันดับ 9 เกาหลีใต้ ต้องการออกท่องเที่ยว 80% และยอมรับได้ที่จะเจอปัญหาในการเดินทาง 31%

อันดับ 10 ไต้หวัน ต้องการออกท่องเที่ยว 70% และยอมรับได้ที่จะเจอปัญหาในการเดินทาง 68%

อันดับ 11 ญี่ปุ่น ต้องการออกท่องเที่ยว 62% และยอมรับได้ที่จะเจอปัญหาในการเดินทาง 24%

ค่าเฉลี่ยในแง่ของความต้องการออกท่องเที่ยวในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกนั้นอยู่ที่ 76% จะเห็นว่า มี 4 ประเทศที่มีความต้องการสูงเกินค่าเฉลี่ยคือ อินเดีย เวียดนาม จีน และนิวซีแลนด์ โดยที่ “อินเดีย” ถือว่ามีศักยภาพความเชื่อมั่นสูงที่สุด เพราะสามารถยอมรับกับการดิสรัปต์ชันได้ ไม่หวั่นเกรงแม้อาจจะเกิดปัญหาระหว่างการเดินทางขึ้น

สำหรับ “อุปสรรค” หรือความกังวลที่ทำให้นักท่องเที่ยวแต่ละประเทศอาจจะยังไม่กล้าเดินทางมากที่สุด เช่น

  • เวียดนาม 53% กังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่พุ่งสูงขึ้น
  • จีน 46% กังวลกับการทำเอกสารการเดินทางที่ยุ่งยาก (หากรัฐบาลเปิดให้เดินทางเข้าออกได้โดยไม่ต้องกักตัวแล้ว)
  • ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เป็นกลุ่มคนที่ไม่ค่อยยินดีที่จะให้ข้อมูลส่วนตัว แม้ว่าจะเป็นไปเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
  • สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เป็นสามประเทศที่กังวลกับเรื่องปัญหาระหว่างเดินทางมากที่สุด มีอัตรายอมรับการดิสรัปต์ชันได้ต่ำที่สุดในเอเชียแปซิฟิก เป็นไปได้ว่าเกิดจากการเป็นประเทศที่มีประสิทธิภาพสูงในการจัดการภายในประเทศ ทำให้ยอมรับไม่ได้กับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
  • ไต้หวัน ความกังวลสูงสุด 60% คือเกรงว่าตนจะป่วยหรือติดเชื้อไวรัสระหว่างเดินทาง
คนเวียดนามพร้อมเที่ยว แต่มีความกังวลข้อใหญ่สุดคือเรื่องค่าใช้จ่าย (Photo : Shutterstock)

 

คนในเอเชียแปซิฟิกมีความกังวลต่อการ “เปิดพรมแดน” ไม่เท่ากัน

ในแง่ของการเป็นเจ้าบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว Booking.com พบว่าค่าเฉลี่ยความพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาของเอเชียแปซิฟิกอยู่ที่ 51% และจะเห็นได้ชัดว่าบางประเทศมีความเชื่อมั่นในการเปิดพรมแดนสูงมาก ขณะที่บางประเทศก็ต่ำมาก

ยกตัวอย่างเช่น อินเดีย นอกจากจะเชื่อมั่นกับการไปเที่ยวสูงสุดแล้ว ประเทศนี้ยังเชื่อมั่นกับการเปิดประเทศมากที่สุดด้วยเช่นกัน โดยมีคนอินเดียสูงถึง 85% ที่มั่นใจว่าประเทศปลอดภัยพร้อมรับนักท่องเที่ยว รองลงมาคือเวียดนาม 82% มั่นใจกับการเปิดประเทศ

คนอินเดียมั่นใจกับการเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศมากที่สุดในเอเชียแปซิฟิก (ภาพจาก หลุมฝังพระบรมศพจักรพรรดิหุมายูง กรุงนิวเดลี / Shantanu Goyal / Pexels)

ส่วนประเทศที่ถือว่าเกาะอยู่ในค่าเฉลี่ย เช่น 55% ของคนออสเตรเลียรู้สึกสะดวกใจที่จะเปิดการท่องเที่ยวอีกครั้ง

ด้านประเทศที่คนรู้สึกไม่เชื่อมั่นที่จะเปิดประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย มีคนเพียง 39% ที่สะดวกใจกับการเปิดประเทศ แต่ผู้ทำโพลมองว่าอาจจะเป็นเพราะไทยคือประเทศที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากที่สุดในภูมิภาค ทำให้คนในประเทศมีความกังวลสูงเกี่ยวกับโรคระบาด

รวมถึง ญี่ปุ่น ที่นอกจากจะเชื่อมั่นกับการเดินทางออกน้อยที่สุดแล้ว ก็เชื่อมั่นกับการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวน้อยที่สุดเช่นกัน มีคนญี่ปุ่นเพียง 26% ที่รู้สึกสะดวกใจกับการเปิดพรมแดน

โดยสรุปแล้ว ขณะนี้ “อินเดีย” จึงเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวมีศักยภาพความพร้อมออกเดินทางมากที่สุดในเอเชียแปซิฟิก รองลงมาคือ “เวียดนาม” แต่ต้องจัดการกับความกังวลด้านค่าใช้จ่าย ส่วน “จีน” นั้นมีดีมานด์สูงมากๆ แต่ยังต้องรอเวลาให้รัฐบาลพร้อมเปิดการเดินทางก่อน เมื่อนั้นคนจีนจะกลับมาเป็นตลาดใหญ่ของภูมิภาคอีกครั้งอย่างแน่นอน

Source