เปิดฉากยิ่งใหญ่ในไทย ‘มหกรรมพลังงานแห่งอนาคต’ ระดมสมองขับเคลื่อนนวัตกรรมสู้วิกฤตโลกร้อนยั่งยืน

จัดยิ่งใหญ่ในไทยผนึก 3 งานบิ๊กชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย “Sustainable Energy & Technology Asia (SETA) 2022” เวทีพลังงานที่สําคัญของภูมิภาคเอเชียร่วมด้วย “Solar+Storage Asia 2022” งานโทคโลยีโซลาร์และระบบกักเก็บพลังงานและ “Enlit Asia 2022” ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าและโครงข่ายไฟฟ้าของโลก ผสานพลังขับเคลื่อนพลังงานสะอาด เพื่อบรรลุเป้าหมาย “มหกรรมพลังงานแห่งอนาคต” ในหัวข้อ “Accelerating ASEAN’s Energy Transition to Achieve Carbon Neutrality” เดินหน้าระดมสมอง 300 ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน จาก 50 ประเทศทั่วโลก ร่วมปลุกกระแสสู้วิกฤตโลกร้อนอย่างยั่งยืน ณ ไบเทค บางนา คาดมีผู้ร่วมงาน 15,000 คน ตลอด 3 วันของการจัดงาน ระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน2565

นางวุฒยา หนุนภักดี กรรมการผู้จัดการบริษัท แกท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปิดเผยว่า จากแนวโน้มภาวะวิกฤตโลกร้อนและสภาพภูมิอากาศทั่วโลกที่นับวันจะทวีระดับความรุนแรงขึ้น กลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งร่วมมือกันหาทางออกอย่างจริงจัง นำมาสู่การผนึกกำลังครั้งสำคัญในภูมิภาคอาเซียน กับ 3 งานระดับภูมิภาค SETA 2022, Solar+Storage Asia 2022(SSA) และ Enlit Asia 2022 ที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียว ในงานวันที่ 20 – 22 กันยายน 2565 ณ ไบเทค บางนา

งานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 งานใหญ่ที่ขับเคลื่อนด้านพลังงานในระดับอาเซียนและระดับโลก ได้แก่ Sustainable Energy & Technology Asia (SETA) 2022 เวทีพลังงานที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียมีบทบาทระดับประเทศในเอเชีย ภูมิภาคอาเซียน และระดับโลกมาร่วมกันแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายด้านพลังงานในประเด็นที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ พร้อมด้วย Enlit Asia 2022 (การรวมกันของ PowerGen Asia และ Asian Utility Week) ซึ่งเป็นผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าและโครงข่ายไฟฟ้าของโลกและ Solar+Storage Asia 2022 ผู้จัดงานเทคโนโลยีโซลาร์และระบบกักเก็บพลังงานภายใต้หัวข้อ “Accelerating ASEAN’s Energy Transition to Achieve Carbon Neutrality”

โดยมีวัตถุประสงค์ ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านและก้าวสู่มิติใหม่ในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดในประเทศไทยเพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2608

“การรวมตัวครั้งประวัติศาสตร์ เพื่อผลักดันให้เกิดการลดคาร์บอนสู่อากาศให้เป็นศูนย์ลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองที่ก่อมลพิษทั้งน้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซ ซึ่งเป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายพลังงานและเศรษฐกิจของรัฐบาล ตามการประกาศเจตนารมณ์ในเวทีการประชุม COP26 ที่มีผู้นำระดับโลกร่วมเจรจา พร้อมกับเร่งดำเนินการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศตนเอง” นางวุฒยา กล่าว

ภายในงานจะได้พบกับ CEO Energy Forum เวทีที่รวมผู้นำด้านพลังงานอุตสาหกรรมผลิตพลังงานไฟฟ้า พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกระดับนานาชาติจาก 50 ประเทศทั่วโลกร่วมพูดคุยถึง ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไข เพื่อนำเสนอทางเลือกในการผลิตพลังงานทดแทนด้วยแสงอาทิตย์ ระบบกักเก็บพลังงานและ และ พลังงานทางเลือกระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ยังมี Hydrogen Forumการจับคู่ธุรกิจเวที Knowledge HubStart Up  โดยงานนี้จะเป็นจุดหมายของบรรดา Startup จากทั่วโลก รวมถึงการจัดตลาดนัดพลังงาน และ Hosted Buyer Program

งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติที่รวบรวมหัวข้อการพูดคุยด้านพลังงานที่หลากหลาย อาทิ นโยบายและแผนด้านพลังงานการผลิตไฟฟ้า และกริดการบริหารการขนส่งการพัฒนาด้านพลังงานที่ยั่งยืนพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดพลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานยานยนต์ไฟฟ้า ระบบชาร์จ และแบตเตอรี่และการดักจับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ

พร้อมด้วย งานเสวนา ผ่าแผนพลังงาน PDP ฉบับล่าสุดของไทยที่แรก จากกระทรวงพลังงานพร้อมเผยข้อมูลเชิงลึกก่อนใครและสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท) ร่วมกับ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “วิจัยสู่นวัตกรรมยั่งยืนสู่ไทยก้าวไกลระดับโลก” Research to Innovation for Sustainable Thailand to Global

อีกกิจกรรมสำคัญที่จะเกิดขึ้นในงานนี้ก็คือ พื้นที่ของผู้ซื้อ-ผู้ขายและผู้ติดตั้งระบบโซลาร์และระบบกักเก็บพลังงานที่มารวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกับผู้ร่วมออกบูทมากกว่า 400 บริษัทจาก 70 กว่าประเทศทั่วโลก และผู้เข้าร่วมงานอีกกว่า 15,000 คน

ร่วมส่วนหนึ่งของการสร้างแรงขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคต แลกเปลี่ยนความรู้ และระดมความคิดเพื่อร่วมสร้างนโยบายสิ่งแวดล้อม และร่วมสร้างทางรอดที่ยั่งยืน ในงานจัดขึ้นวันที่ 20-22 กันยายน นี้ที่ไบเทค บางนา

สำหรับผู้สนใจลงทะเบียนเข้างานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่https://setaasia.com/registration/

https://solarstorageasia.com/registration/และhttps://www.enlit-asia.com/live-event/registration/