เจาะลึกแบรนด์ “moRE” วัสดุหมุนเวียนจาก ปตท. เริ่มต้นจาก “เยื่อกาแฟ” แปรรูปสู่ “เฟอร์นิเจอร์”


ไปคุยกับ “จิระวุฒิ จันเกษม” นักวิจัยอาวุโส สถาบันนวัตกรรม ปตท. ถึงที่มาของการแปรรูป “เยื่อกาแฟ” เปลี่ยนสิ่งที่ไม่มีค่า สู่การเป็นสินค้าที่ขายได้จริง สร้างอนาคตวัสดุหมุนเวียนที่ช่วยลดภาระสิ่งแวดล้อมโลก

 


 

#moRE #WasteIsMore #PTT #เฟอร์นิเจอร์ #เยื่อกาแฟ #วัสดุหมุนเวียน