FWD อาจ IPO ในฮ่องกงช่วงไตรมาส 1 ปีหน้า ตั้งเป้าระดมทุน 36,610 ล้านบาท

ภาพจาก Shutterstock

บริษัทประกันอย่าง FWD อาจ IPO ในฮ่องกงในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2023 โดยตั้งเป้าที่จะระดมทุนมากถึง 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะเดียวกันบริษัทก็ได้รายงานผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2022 นั้นกลับขาดทุนมากถึง 333 ล้านเหรียญสหรัฐ

สำนักข่าว Reuters และ Bloomberg รายงานว่า FWD บริษัทประกันรายใหญ่ของฮ่องกง และมีธุรกิจอยู่ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย เตรียมที่จะ IPO ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง แต่อาจเลื่อนการเข้าตลาดไปในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2023 แทน โดยคาดว่าจะระดมทุนได้ราวๆ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราวๆ 36,610 ล้านบาท

ก่อนหน้านี้บริษัทประกันรายดังกล่าวนี้จะเข้า IPO ในตลาดสหรัฐอเมริกาและตั้งเป้าระดมทุนมากถึง 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องด้วยความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ส่งผลทำให้การพาบริษัทประกันรายนี้เข้าตลาดหุ้นสหรัฐฯ เป็นเรื่องยุ่งยากมากขึ้นเรื่อยๆ

นอกจากนี้สาเหตุอีกประการคือถ้าหาก ริชาร์ด ลี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้ตัดสินใจที่จะนำบริษัทประกัน IPO ในสหรัฐอเมริกาแล้วก็อาจไม่สามารถทำธุรกิจในประเทศจีนได้สะดวก ซึ่งมีกรณีมาแล้วอย่างบริการเรียกรถ Didi Global นั้นหลังจากที่ IPO ที่สหรัฐฯ แล้ว ทางหน่วยงานกำกับดูแลของจีนก็ได้ออกมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวกับบริษัท เช่น การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล หรือเรื่องของความปลอดภัยด้านไอที ที่เล่นงานบริษัทจนทำให้ราคาหุ้นลดลงมากกว่า 50%

ทำให้ท้ายที่สุดแล้ว FWD จึงหันกลับมานำบริษัทเข้า IPO ในตลาดฮ่องกงแทน

ขณะเดียวกันในไฟลิ่งที่ยื่นให้ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงนั้นยังได้รายงานผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2022 บริษัทประกันรายนี้มีผลขาดทุนถึง 333 ล้านเหรียญสหรัฐ แม้ว่าจะทำรายได้ในส่วนมูลค่ากาไรของธุรกิจใหม่ (Value of New Business หรือ VONB) จะเติบโตมากถึง 24.6% ก็ตาม